Bibliotheken krijgen een grotere maatschappelijke rol, als ‘de huiskamer van onze wijken’

vrijdag, 9 oktober 2020

Het Bibliotheekconvenant van 2020 tot 2023 trad de afgelopen dagen in werking. Het convenant bevat de afspraken voor de komende jaren tussen de het bibliotheekwezen en de overheid. De partijen willen dat de Bibliotheek een grotere impact gaat hebben op de maatschappij. Hiermee volgen de partijen het advies van de Raad voor Cultuur uit februari 2020 op, die de noodzaak van een goed functionerend bibliotheekstelsel benadrukte voor een kwalitatief hoogwaardige kennissamenleving.

De partijen gaan op drie gebieden werken aan deze grotere impact. Ten eerste gaat de Bibliotheek bijdragen om laaggeletterdheid te bestrijden, door met name jongens, vmbo’ers en leerlingen met een meertalige achtergrond te stimuleren om meer te lezen. Bijvoorbeeld met programma’s als Bibliotheek op school en het Leesoffensief. Ten tweede gaan bibliotheken digitale inclusie bevorderen, om mensen te ondersteunen die moeite hebben met digitale middelen. Vanaf 2021 moeten alle bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) hebben waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld belastingaangifte. Ook gaat de Bibliotheek het cursusaanbod van deze punten uitbreiden. Als laatste gaat de Bibliotheek persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het programma ‘Bibliotheek en basisvaardigheden’, en een interactief leer- en ontwikkelplatform wat zij opzetten voor de gebruikers van bibliotheken genaamd ‘Een leven lang ontwikkelen.’

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Bibliotheek: ‘Tijdens de Kinderboekenweek komen kinderen en hun ouders overal in Nederland weer in aanraking met de magie van boeken. Als we boeken lezen, ontdekken we nieuwe werelden, mensen en ideeën. Pas als je kunt lezen, kun je volwaardig meedoen in de samenleving. De Bibliotheek speelt een essentiële rol in het stimuleren van leesplezier, leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. De Bibliotheek is de huiskamer van onze wijken. Haar deuren staan altijd open, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt. Met dit convenant zorgen we ervoor dat bibliotheken die sleutelrol nog beter kunnen vervullen.’

Met de afspraken uit het convenant kunnen bibliotheken laten zien welke meerwaarde zij hebben voor de maatschappij en daarmee het belang van hun voortbestaan.

Boekenkrant

Door Isolde Kors


Het literaire festival Woordnacht komt er weer aan

dinsdag, 4 oktober 2022

Het Bibliotheekconvenant van 2020 tot 2023 trad de afgelopen dagen in werking. Het convenant bevat d...


Veel kritiek op de nieuwe canon Nederlandse Literatuur

maandag, 3 oktober 2022

Het Bibliotheekconvenant van 2020 tot 2023 trad de afgelopen dagen in werking. Het convenant bevat d...


Uit de hoek 82: De inwisselbaarheid van recensies

zondag, 2 oktober 2022

Het Bibliotheekconvenant van 2020 tot 2023 trad de afgelopen dagen in werking. Het convenant bevat d...


Bazarow start algemene agenda voor boeken minnend Nederland en Vlaanderen

zaterdag, 1 oktober 2022

Het Bibliotheekconvenant van 2020 tot 2023 trad de afgelopen dagen in werking. Het convenant bevat d...