Auteur(s): Ehsan Kermani

50 arbeidsongevallen

Recente cijfers over de aantallen arbeidsongevallen laten zien dat het in ons land nog steeds niet goed gaat met de arbeidsomstandigheden. Dit boek beschrijft 50 aansprekende en leerzame onderzoeksresultaten van arbeidsongevallen. Deze zijn onderzocht door inspecteurs van de Inspectie SZW. De vraag ‘Wat kan een arbofunctionaris c.q. werkgever leren van een ongevalsonderzoek’, is het richtsnoer geweest bij het schrijven en selecteren van deze ongevallen. En niet zozeer het drama en de heftigheid ervan. Het zijn ernstige ongevallen, waar, na onderzoek, belangrijke lessen uit getrokken kunnen worden. Vaak kan met eenvoudige maatregelen veel worden verbeterd. Daarmee zijn deze beschrijvingen ook heel leerzaam voor managers op de werkvloer. De beschreven ongevalsonderzoeken zijn overzichtelijk in sectoren en in categorieën geplaatst. Verder staat in dit boek een uitgebreid hoofdstuk over wetgeving en normering en een hoofdstuk over de uitvoering van ongevalsonderzoek. Het is immers van belang dat bedrijven ook zelf op een goede manier met ongevalsonderzoek aan de slag gaan. In de praktijk wordt de impact van een ongeval nogal eens gebagatelliseerd. Het laatste hoofdstuk van dit boek laat zien wat de gevolgen van een ongeval kunnen zijn bij de familieleden en collega’s van het slachtoffer. Het is dan ook een oproep voor nazorg bij zo’n traumatische gebeurtenis. Ing. Ehsan Kermani (1951, Sensen, Iran) studeerde elektrotechniek in de Verenigde Staten en heeft ruim 25 jaar bij de Inspectie SZW gewerkt als arbeidsinspecteur. Hij schreef van 1992 tot 2020 ongevalsbeschrijvingen en andere arbo-gerelateerde artikelen voor het vakblad Arbo en zijn voorganger Arbo en Milieu. Voor de Inspectie SZW verzorgde hij voorlichtingsbijeenkomsten bij organisaties. Daarvóór werkte hij als technicus en was manager bij een omroepstichting. Hij is in zijn vrije tijd tolk en vertaler en hij schrijft voor verschillende Nederlandse dagbladen opiniërende artikelen over Iran.

Recensies

50 arbeidsongevallen