Cobra aan de gracht

Eind 2015 verscheen CoBrA aan de gracht, een beschrijving van de bijzondere, persoonlijke Cobra-collectie van Wouter Schopman.

Kunsthistoricus Esther Schreuder beschreef deze collectie van deels onbekende werken van Theo Wolvecamp, Corneille, Karel Appel, Asger Jorn, Anton Rooskens, Lucebert, Hugo Claus, Mogens Balle en vele anderen, die een plaats heeft in het Ambassade Hotel in Amsterdam. Mede door de persoonlijke visie van een gepassioneerd verzamelaar, laat deze uitgave ‘nieuwe’ Cobra-paden zien die afwijken van de ge- schiedschrijving en de interpretatie in de kunsthisto- rische standaardwerken. De nadruk in dit boek ligt op wat de kunstenaars over zichzelf en over elkaar hebben gezegd. Zo wordt het goed mogelijk hun karakters te schetsen en hun visies in hun eigen woorden te laten horen.

Cobra aan de gracht is uitermate geschikt voor een groot publiek en geeft een verfrissende kijk op een groep kunstenaars waarover al heel wat boeken zijn verschenen.

Recensies

Cobra aan de gracht