De Cock en de schaduw van de dood

De Cock wordt opgeroepen: een dode vrouw op straat, onder verdachte omstandigheden uit een hotelraam gevallen. Tot zijn ontzetting wordt zijn stagiair Lotty door een onbekende omstander neergestoken.

Informatie

Recensies

De Cock en de schaduw van de dood

De Cock en de schaduw van de dood