De Nederlandse krijgsmacht tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950

In dit boek toont Geersing op overtuigende wijze aan dat onderzoekers die betrokken zijn bij het Dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945 – 1950, dat het kabinet per 2 december 2016 mogelijk maakte, het optreden van de Nederlandse militairen tijdens die dekolonisatie beschrijven vanuit een antikoloniale opvatting en morele verontwaardiging over kolonialisme. Dwwit leidt tot een eenzijdige en vooringenomen beschrijving van dat optreden. Volgens de historicus Adam Zamoyski is op basis van dergelijke uitgangspunten sprake van “onhistorische kletskoek”, dat wil zeggen het is geen geschiedschrijving en het is onzin. Geersing volgt dat standpunt in zijn boek. Geersing heeft de medio dit jaar gepubliceerde uitgave van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) – een van de drie instituten die is betrokken bij het Dekolonisatieonderzoek – over deze dekolonisatie grondig geanalyseerd. Hij komt tot de slotsom dat beschrijvingen van deze historie op fundamentele punten niet kloppen. Hij concludeert dat dit past in het negatieve beeld dat historici met een antikoloniale politieke opvatting, al jarenlang proberen te creëren over het optreden van Nederlandse militairen in die periode. Zijn analyse is gebaseerd op de opvatting van gerenommeerde historici als o.a. Tony Judt en Adam Zamoysky, die vinden dat geschiedschrijving tot taak heeft het verleden te beschrijven in de context van destijds en die van daaruit te begrijpen.

Informatie

Recensies

De Nederlandse krijgsmacht tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950