Recensies

De Nieuwezijds Kolk en de Nieuwendijk in dertiende-eeuws Amsterdam