De stilte van het ongesproken woord

De stilte van het ongesproken woord
Tiri fu den wortu di no taki
Trefossa Shrinivási Dobru
Drie Surinaamse dichters op muziek gezet. [ Boek en dvd ]

Trefossa, Dobru en Shrinivasi zijn dichters die, elk op zijn eigen manier,
een plaats hebben ingenomen in het collectieve geheugen van Surinamers.
Dit op zich maakt hen al de moeite van aandacht waard. Deze mannen hebben
veel meer te bieden. Hun poëzie is de uitdrukking van hun levensgang en hun
zijn. Ken hen, en je zal de diepgang in hun poëzie vinden.
De poëzie van Suriname heeft zich nooit beperkt tot het papier. Integendeel.
Gedichten waren er om gehoord te worden. Hun werk is al eerder in muzikale
vertolking verschenen. Componisten Dave MacDonald en Robin van Geerke bouwen met de IKO Foundation voort op deze lijn. Hindi, Nederlands, Sranan, Sarnami en Engels wisselen elkaar af op een kleurrijk palet van muziekstijlen.
Jazz, blues, gospel en rap gaan hand in hand met klanken van de tabla, kaseko en Caraïbische patronen.
MacDonald en Van Geerke hebben gezocht naar de stilte tussen de woorden.
In die stilte hebben zij het recht opgeëist om het dichterlijk erfgoed van hun
cultuur te vermengen met andere culturen, om te experimenteren en nieuwe
dimensies te zoeken.
De gekozen gedichten, de levensschetsen van de dichters en de interviews zijn
afgestemd op een zo breed mogelijk lezerspubliek. De samenstellers hopen dat
de gedichten, die een tijdloos fenomeen zijn, door de koppeling met muziek
op de bijbehorende dvd, nog meer zullen gaan leven. Alle lezers, in Nederland
of in Suriname, of ze nu tot de jongere of de oudere generatie behoren, hopen
we hiermee zo enthousiast te maken dat hun belangstelling en waardering voor
poëzie toenemen: voor Surinaamse poëzie in het bijzonder maar misschien ook
wel voor poëzie in het algemeen.

Schrijvers en musici
Cynthia Abrahams
Gerrit Barron
Chandra van Binnendijk
Hans Breeveld
Martin Buitenhuis
Eric Calmes
Dobru
Hein Eersel
Zanillya Farrell
Quinsy Gario
Norman van Geerke
Lila Gobardhan-Rambocus
Satya Jadoenandansing
Geert Koefoed
Claudius de Krentenkoning
Ismene Krishnadath
Sanne Landvreugd
Julya Lo’ko
Dave MacDonald
Desiree Manders
Cynthia Mc Leod
Adinda Meertins
Chy-Kyria Mezas
Raj Mohan
Mavis Noordwijk
Nitti Ranjan
Roetoe Raveles
Lucas Shepherd
Shrinivási
Sim’Ran
Robert Harman Sordam
Trefossa
Armando Vidal
Yoran Vroom
Sarah-Jane Wijdenbosch

Informatie

Recensies

Hecht en sterk