Door Wilskracht Zegevieren

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren deed baanbrekend onderzoek naar een paradox in onze sportieve én nationale geschiedenis: de grote opleving van de Nederlandse sport tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Informatie

Recensies

Door Wilskracht Zegevieren