Een graf / Numa, een legende

Juan Benet (1927-1993) is ongetwijfeld een van de de belangrijkste Spaanse schrijvers uit de tweede helft van de twintigste eeuw. In 1967 als absolute literaire buitenstaander doorgebroken met de roman Je zult terugkeren naar Región zou hij het panorama van de Spaanse literatuur in de volgende twee decennia ingrijpend veranderen en veel invloed uitoefenen op (jongere) medeschrijvers, onder meer Javier Marías. Ook internationaal ondervond zijn werk veel weerklank. Het werk van Benet is – net als dat van Kafka of Onetti – volkomen uniek en onvergelijkbaar. Onstuitbaar en intens, komt in zijn werk de taal zelf aan het woord, als een oneindige, innerlijke kracht die in een barokke ritmiek uitbarstend een eigen wereld schept, genaamd Región. De wereld van Región drukt de onverbrekelijk band uit die er bij Benet tussen de (literaire) cosmogonie en de taal bestaat en is te beschouwen als een soort spiegeling of simulacrum van Spanje, inclusief de meest ingrijpende historische gebeurtenis uit zijn recente verleden, de Burgeroorlog.

Informatie

Recensies

Een graf / Numa, een legende

Een graf / Numa, een legende