Gebed tot de leegte

Gebed tot de leegte vormt een eenheid van lyrische, filosofische en verhalende gedichten. Het ritme van de taal wekt het gevoel van een aanwezigheid. Een aanwezigheid die als een leegte wordt ervaren. Steeds meer onthult deze leegte zich als een onbegrensde onuitsprekelijkheid. Taal en onzegbaarheid worden aan elkaar gelijk. Gebed tot de leegte is poëzie die spreekt over het wezen van de poëzie. Of het gedicht dat, zich onttrekkend aan de psychotische activiteitsdwang van de economie, door zijn traagheid, rust en stilte, als een kosmologie van de taal de vorm aannneemt van meditatie. Met illustraties van de auteur Claude van de Berge studeerde Dramatische Kunst aan het Conservatorium van Gent. Poëzie van hem werd opgenomen in allerlei tijdschriften in Nederland en Vlaanderen, zoals Het Liegend Konijn en Poëziekrant. Vertalingen werden opgenomen in buitenlandse bloemlezingen.

Informatie

Recensies