Herinneringen van Hadrianus

Een van de meest tot de verbeelding sprekende Romeinen uit de geschiedenis is zonder meer de tweede-eeuwse keizer Hadrianus (76-138). Hij onderscheidde zich als veldheer, maar verwierf ook grote roem met zijn bouwactiviteiten, zoals de naar hem genoemde Muur. Spraakmakend was ook zijn verhouding met de jonge Antinoƶs, die officieel zijn bediende maar feitelijk zijn geliefde was. Nadat Antinoƶs onder verdachte omstandigheden was verdronken in de Nijl, werd hij onmiddellijk door Hadrianus tot god verklaard, en werd er een stad naar hem genoemd: Antinoƶpolis.
Het is zeker dat Hadrianus memoires heeft geschreven, maar daar is helaas niets van bewaard gebleven. Marguerite Yourcenar was zo gefascineerd door deze keizer en de tijd waarin hij leefde dat ze, puttend uit vele bronnen en haar rijke fantasie, de verloren Herinneringen van Hadrianus eeuwen later alsnog aan de wereld schonk.

Informatie

Recensies

Herinneringen van Hadrianus