Kleine geschiedenis van de vooruitgang

De vooruitgang vreet zijn bedenkers op: we hebben het wiel en het buskruit uitgevonden,m maar tegelijkertijd hebben al onze geniale ontdekkingen in toenemende mate onze planeet in gevaar gebracht.
Kleine geschiedenis van de vooruitgang laat indringend zien dat die ambivalentie van de vooruitgang even oud is als de beschaving zelf.
De voorbeelden van Ronald Wright zijn aanschouwelijk en benadrukken: alleen als we vooruitgang en verwoesting in hun wisselwerking begrijpen, kunnen we de fouten die we sinds het stenen tijdperk hebben gemaakt vermijden.

Informatie

Recensies

Kleine geschiedenis van de vooruitgang