Leerboek ethiek in de gezondheidszorg

Stamcelonderzoek, nanotechnologie, robotchirurgie en transplantatiegeneeskunde bieden nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg, maar roepen ook de vraag op hoe technologische vernieuwingen op een moreel verantwoorde wijze zijn toe te passen. Daarnaast is maatschappelijk debat nodig over ethische kwesties als eind-van-het-leven beslissingen, financiering van de zorg en patiëntveiligheid.

Dit boek, de compleet vernieuwde opvolger van het Leerboek medische ethiek, is een uitstekende inleiding in de ethiek van de zorg en de bio-ethiek. Het presenteert een overzicht van de actuele ethische discussies binnen de gezondheidszorg. Naast een analyse van relevante perspectieven biedt het een normatief kader waarmee de lezer zich een afgewogen en beargumenteerd oordeel kan vormen over ethische vraagstukken. De talrijke voorbeelden en uitgebreide casuïstiek, aangevuld met extra verdieping via de online omgeving, geven bovendien een goed inzicht in de praktijk en maken de stof overzichtelijk.

Leerboek ethiek in de gezondheidszorg is bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook goed bruikbaar voor specialisten (en specialisten in opleiding), huisartsen, verpleegkundigen (in opleiding) en andere beroepsbeoefenaren in de zorg.

Prof. dr. Henk ten Have is arts en filosoof, emeritus hoogleraar aan het Centre for Healthcare Ethics, Duquesne University, Pittsburgh, Verenigde Staten.

Prof. dr. Ruud ter Meulen is emeritus hoogleraar Ethics in Medicine aan het Centre for Ethics in Medicine, University of Bristol, Verenigd Koninkrijk.

Prof. dr. Martine C. de Vries is kinderarts en hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde aan de Universiteit Leiden en het Leids universitair Medisch Centrum en hoofd van de sectie Ethiek & Recht van de gezondheidszorg.

Drs. Bas ter Meulen is als neuroloog verbonden aan het OLVG, Amsterdam, met aandachtsgebieden chronische pijn en ethiek. Tevens verricht hij promotie onderzoek aan het instituut Amsterdam Movement Sciences van de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC. 

Informatie

Recensies