Lucassen

Dit fraai uitgegeven boek verschijnt bij gelegenheid van een grote overzichtstentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag in maart 2020, waarbij de mooiste en belangrijkste werken van Lucassen zijn samengebracht.


Ondanks de turbulente ontwikkelingen op het gebied van de eigentijdse kunst bleef Lucassen altijd visueel, vrolijk en helder. Hij verlegde accenten, zocht de confrontatie met primitieve tendensen en legde het aan met dada. Maar steeds stelde hij daarbij onze werkelijkheidsbeleving aan de orde, vooral onze beleving van ruimte en tijd, in visuele zin. Aan de ene kant is de werkelijkheid zelf een onmetelijke inspiratiebron, en aan de andere kant zijn er de mogelijkheden van surreële, irreële, fantastische, metafysische, mystieke en primitieve vormentalen.


Lucassen heeft de afgelopen decennia bijna in het geheim zijn werk gemaakt. Nu is het tijd om opening van zaken te geven. In deze publicatie zijn ongekende, nog nooit gereproduceerde werken samengebracht. Zij verdwenen – nog maar nauwelijks droog – in particuliere verzamelingen of kwamen terecht in een van de Nederlandse musea.


Er zijn de vroege schilderijen waarin Lucassen provocatief de confrontatie zoekt tussen figuratie en abstractie. De jonge traditie van de abstracte kunst wil hij niet verzoenen met de eeuwenoude opdracht van de beeldende kunst om de werkelijkheid te verbeelden; hij zoekt juist de botsing tussen die twee, wetende dat een goed schilderij alleen bestaat bij gratie van een verbluffend raffinement. Een must dus voor de ware liefhebber.


Tentoonstelling in het KunstmuseumHet boek Lucassen verschijnt ter ere van de tentoonstelling ‘Lucassen –
The Joy of Painting’ te zien van 1 maart tot en met 7 juni 2020 in het Kunstmuseum Den Haag.