Onverwachting

Een op de vijf vrouwen in ons land laat voor haar vijftigste een abortus uitvoeren. Dat zijn een paar tienduizend zwangerschapsafbrekingen per jaar! Dat is een ontstellend cijfer. Niemand is nochtans voor abortus, veel mensen zijn wel voor het recht op abortus. Om allerlei redenen kan een kind niet welkom zijn, vaak terwille van het kind zelf. Dat is de keuzevrijheid die in België aan vrouwen gegeven is. Maar dat wil niet zeggen dat abortus een makkelijke beslissing is. Het blijft, ondanks die grote aantallen, ook nu nog vaak een taboe, en een bron van schaamte en verdriet. Journaliste Eline Delrue (De Morgen) ging na waarom vrouwen kiezen voor abortus, ondanks alles. Hoe dat proces concreet verloopt, waar ze terechtkunnen. En hoe een schijnbaar kille daad, nog altijd omstreden, toch ook een mild gebaar kan zijn. Hoe verwachting onverwachting kan worden en wat dat doet met mensenlevens.

Informatie

Recensies

Onverwachting