Auteur(s): Jan Neruda

Praagse kleine luyden

PRAAGSE KLEINE LYUDEN door JAN NERUDA, vertaald en van een nawoord voorzien door KEES MERCKS.

De Kleine Zijde (Mal√° Strana) is een schilderachtige wijk in Praag, gelegen tussen de Moldau en de Burcht, een wijk met een gesloten karakter: destijds werden nieuwkomers er met de nek aangekeken. De ik-figuur, een jonge ¬≠kandidaat-advocaat, heeft in die wijk een kamer gehuurd om zich in alle rust voor te bereiden op zijn examens: dat lukt ¬≠natuurlijk niet. In fragmentarische, dagboekachtige ¬≠ontboezemingen doet hij verslag van zijn belevenissen en van het wel en wee van zijn buren, de ‘kleine luyden’ uit de titel. Het gebruik van ¬≠uitroep¬≠tekens, vraagtekens en puntjes geeft zijn beschrijvingen een grote levendigheid, waardoor de lezer alle opgewonden gemoedstoestanden van de ik-figuur meebeleeft door diens ogen en hart.

JAN NERUDA [1834-1891] is een van de klassieke Tsjechische schrijvers van de negentiende eeuw. Hij werd niet alleen bekend als dichter, maar vooral ook door zijn verhalen uit de bundel ‘Kleine¬≠zijdse verhalen’, waarvan het verhaal ‘Praagse kleine luyden’ uit 1877 door de verrassend moderne verteltrant en fragmentarische structuur het meest moder¬≠nistisch is. Aan een roman heeft Neruda zich nooit gewaagd; hij was typisch een meester van de korte vorm: het verhaal, de column, het journalistieke verslag en genoot – in een tijdperk waarin Tsjechoslowakije nog deel uitmaakte van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie – grote populariteit onder de Tsjechische lezers; hij wordt gezien als een belangrijk voor¬≠vechter van de Tsjechische taal en literatuur.
Uit respect voor deze Tsjechische groot­meester van het korte verhaal koos de Chileense dichter Pablo Neruda zijn Рvoor hem Spaans klinkende Рachternaam als pseudoniem.

Informatie

Recensies

Praagse kleine luyden

Praagse kleine luyden