Schriftspiegel

SCHRIFTSPIEGEL is een handboek voor eenieder die het handschrift van onze voorouders wil lezen. Een oefenboek vol uiteenlopende teksten uit alle eeuwen: oorkonden, notariële akten, brieven, journalen, rekeningen, gerechtelijke vonnissen, pagina’s uit doop- en trouwboeken. Alle teksten zijn voorzien van korte verklarende inleidingen, bij de afbeelding en transcriptie van de tekst.

Informatie

Er verschijnt op korte termijn een recensie over dit boek