Sterf, liefste

Fel, genadeloos, moedig, geeft Ariana Harwicz in ‘Matate, amor’ (Sterf, liefste) blijk van haar virtuositeit terwijl ze met orkaanachtige zinnen onze vooroordelen over wat moederliefde betekent, wegvaagt.
Een bos, een hert, een baby en een koppel. Harwicz heeft niet veel meer nodig om een hallucinerende wereld op te bouwen waarin onze meest elementaire angsten het eindelijk durven op te nemen tegen onze verlangens. Een geweer en misschien een mes. De rest wordt bereikt door een buitengewoon gebruik van de taal, in het besef dat daarin de enige mogelijke vrijheid schuilt. Harwicz weet dat alleen de kracht van de taal kan getuigen van de geesten die schuilgaan achter ons cynisme.
‘Sterf liefste’ is een boek dat muziek en poëzie ambieert. Een roman die in het hart van het moderne gezin duikt en het aandurft om daar, te midden van de stereotypen die door alledaagsheid en goede smaak worden geschetst, een explosief, eerlijk, vitaal geschrift te planten.
In het voorjaar van 2022 verschijnt een tweede roman van Ariana Harwicz in vertaling: ‘La débil mental’.

Informatie

Recensies

Sterf, liefste