Voor 23:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €17,50

Steun de boekensector

Grote doorbraak: definitief € 20 miljoen subsidie voor de fysieke boekhandel

vrijdag 2 juli 2021

De kogel is door de kerk. Er komt definitief substantiële steun voor de fysieke boekhandel. Het Nederlands Letterenfonds krijgt de opdracht het budget van € 20 miljoen te verdelen.

Deze week informeerden de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie ‘Financiële ondersteuning boekhandels’, zoals ingediend door D’66 kamerlid Romke de Jong c.s. op 2 juni jongstleden. In de brief werd aangekondigd dat het Nederlands Letterenfonds de opdracht krijgt het beschikbaar gestelde budget van € 20 miljoen te verdelen. 

In de motie van De Jong wordt benoemd dat “de fysieke boekhandel van groot belang is voor de literatuur en het leesklimaat. De financiële gezondheid van de fysieke boekhandel heeft een positief effect op de gehele keten van het boekenvak, van schrijver en vertaler tot uitgever en boekhandel. Fysieke boekhandels spelen bovendien een belangrijke culturele rol en dragen bij aan de leefbaarheid en diversiteit van binnensteden.”

Het is nog niet duidelijk hoe de gelden worden besteed. Anne Schroën directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond schrijft op de website van haar organisatie: “Wat betreft de uitvoering van deze regeling weten we momenteel nog niet meer dan dit: ‘Het Letterenfonds zal het budget verdelen over een regeling voor vergoeding van distributiekosten ad € 5 miljoen en een garantiefonds ad € 15 miljoen. De laatstgenoemde middelen zullen binnen een termijn van 5 jaar grotendeels terugvloeien naar de overheid. Overleg over de uitvoering van de motie is momenteel nog gaande tussen OCW, het Letterenfonds en het boekenvak. Dit overleg is met name gericht op een rechtmatige, snelle en controleerbare uitvoering van de motie.’“

Schroen schrijft verder: “Van alle kanten bereiken ons berichten dat deze regeling in de geschiedenis uitzonderlijk is, en bovendien is het boekenvak één van de tot dusverre drie sectoren die een specifieke steunmaatregel in ontvangst mag nemen. Het moge duidelijk zijn dat we hier ten eerste de minister, ten tweede de kamerleden en tot slot de vele ambtenaren hier zeer erkentelijk voor mogen zijn. Vanuit KBb is de afgelopen weken met man en macht gewerkt om dit tot stand te brengen; ik dank de bestuurders en collega’s voor hun geduld en flexibiliteit – die werden veelvuldig op de proef gesteld. Ook de partners in het vak verdienen lof voor hun bijdrage en vakkennis.

Zodra wij meer weten over de uitvoering en criteria, hoort u direct van ons. We zijn ons ervan bewust, de overheid en het Letterenfonds voorop, dat hier snelheid van handelen van belang is. We gaan alles in het werk stellen om deze regeling zo snel mogelijk uit te voeren, binnen de kaders van rechtmatigheid en controleerbaarheid waaraan de overheidssteun moet voldoen. Wordt spoedig vervolgd.”

Het is duidelijk dat deze steun uit Den Haag enorm belangrijk is voor de fysieke boekhandel. De afgelopen tien jaar verdwenen tientallen fysieke boekhandels door de opkomst van internetgiganten als bol.com. Steeds meer dringt het besef door dat de fysieke boekhandel een onmisbare schakel is in een volwassen democratie waarin lezen een sleutel is om te kunnen participeren in de samenleving. Het is zeer bemoedigend dat dit nu ook door de politiek wordt onderkend.

-- 

Roeland Dobbelaer

Service & contact

Heb je ons nodig? Onze klantenservice helpt je graag verder

Klantenservice

Gratis bezorging

vanaf € 17,50

Retourneren

retourneer je artikel

Op werkdagen voor 23:00 besteld

morgen in huis

Stevig verpakt

bezorgd door PostNL

Veilig en snel winkelen

Betaalmogelijkheden