Voor 23:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €17,50

Steun de boekensector

In het geheim geloven

Autobiografie

Taal: Nederlands
0,15/5
2 recensies
In het geheim geloven
In het geheim geloven
In het geheim geloven

Recensie

Aantal recensies: 2

Recensie door: Bert Altena

Ervaringen van Tsjechische priester

[Recensie] Pas na zijn vijftigste is hij serieus boeken gaan schrijven. Sindsdien is het snel gegaan met de internationale roem van de Tsjechische priester en filosoof Tomas Halik. Diverse titels van hem zijn inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Onlangs verscheen zijn autobiografie, In het geheim geloven. In zijn boeken komen zijn eigen ervaringen al volop aan bod, nu krijgen we een vollediger beeld van de ontwikkeling daarvan.

Halik werd in 1948 geboren, op het moment dat Tsjechoslowakije onder de invloedssfeer van de Sovjetunie kwam. Hij groeide op onder de communistische dictatuur, als enig kind van ouders die weliswaar katholiek waren – en hem lieten dopen – maar niet kerkelijk betrokken. De typische Tsjechische distantie tot de kerk, speelde met name bij zijn vader een grote rol.

Het gezin Halik hoorde tot de kleine klasse van de intelligentsia in Praag. Zijn vader heeft zich beijverd voor de nalatenschap van Karel Čapek, een schrijver uit het Interbellum, gekenmerkt door een mild humanisme. Het zijn invloeden uit zijn jeugdmilieu die hem mede hebben gevormd. Het verklaart waarom hij zich goed kan inleven in de zoekende of twijfelende gelovige.

In zijn studententijd vond de Praagse Lente plaats, een kortstondige periode van hoop op veranderingen, die echter bloedig werd neergeslagen: “De lente van 1968 – dat was de lente van mijn leven, de lente van mijn geloof, de nieuwe lente van de kerk na het Tweede Vaticaanse Concilie. Alles om ons heen en in ons was doordrenkt van de bedwelmende voorjaarsgeur van hoop op politieke versoepeling en op een vrijer leven”(p. 59). Dat Tomas in deze vormende periode zich tot het katholieke geloof aangetrokken voelde, hield hij voor zijn eigen ouders verborgen. Hij raakt betrokken bij de ondergrondse kerk, een netwerk van gelovigen die in het geheim contact onderhouden.

Na zijn studie filosofie en sociologie, gaat hij werken als psychotherapeut in een verslavingskliniek. Een nieuwe wereld met nieuwe ervaringen voor iemand die tot dan toe vooral in een intellectueel milieu had verkeerd. 

“Toch werd ik me ervan bewust dat de verslavingszorg (en de psychotherapie in het algemeen) die de diepte ingaat, ook iemands spirituele dimensie beïnvloedt. God heeft zijn verhaal met ieder mens. Hij werkt in het hart van ieder mens, zelfs in dat van de hardnekkigste atheïst. Soms kon ik voelen dat God werkte in het lot van mijn patiënten. Ik weet dat sommigen van hen – en ik zie dat beslist niet als mijn ‘verdienste’- later de stap hebben gezet zich te laten dopen of dat bij hen het religieuze leven weer is ontwaakt. In het leven van anderen manifesteerde God zijn kracht op een anonieme manier, bijvoorbeeld door hen weer zin te laten krijgen in liefhebben en werken” (p. 143).

In dit citaat komen een aantal karakteristieken uit zijn leven en werk naar voren. De bereidheid om te leren van nieuwe ervaringen en het diepe geloof in de werkzaamheid van God.

Op zijn dertigste ontvangt hij in het geheim en in het buitenland (Erfurt – DDR) de priesterwijding. Het duurt tot de omwenteling van 1989, voordat hij in de openbaarheid kan treden als priester.
In de periode na de val van het IJzeren gordijn, werkt hij enthousiast aan de restauratie van de katholieke kerk, maar wordt ook geconfronteerd met felle tegenstand. Hij blijkt de nodige argwaan op te roepen bij de ‘oude’ parochiepriesters die onder het communistisch bovengronds zijn gebleven, soms door zich al te gewillig aan te passen. Zijn intellectuele ideeën over programma’s voor permanente vorming en studie, stuitten op tegenstand, waarover hij zijn teleurstelling niet verbergt: “Ik heb grote achting voor priesters. Tegenover hen voelde ik een mengeling van respect en tegelijk van grote moedeloosheid. De meeste Tsjechische priesters waren jarenlang verstoken van contact met de wereldkerk, het theologisch denken en het leven om hen heen (…) Ze beschikten niet langer over het vermogen in de nieuwe situatie hun weg te vinden en ze hadden geen energie meer voor nieuwe taken” (p. 217).

Halik is beter op zijn plaats als studentenpastor, in het intellectuele milieu. Hij behoort tot de vertrouwelingen van Vaclav Havel, die als oud-dissident nu president van de nieuwe republiek wordt. Even lijkt Halik in beeld om Havel op te volgen, maar een politieke loopbaan zit er niet in. In plaats daarvan ontwikkelt hij als docent aan de gerenommeerde Karelsuniversiteit, mede door diverse buitenlandse reizen en door het schrijven van boeken, een universitaire status die hem internationaal bekend maakt. Hij wordt door paus Johannes Paulus II gevraagd om toe te treden tot de Pauselijke Raad voor de Dialoog met Niet-Gelovigen, een taak die hem goed past en aansluit bij zijn visie op theologie, die hij zelf typeert als … oecumenisch van karakter – ‘katholiek’ in brede zin. Deze theologie moet zelfs de mensen kunnen bereiken die de ‘vooronderstellingen van het geloof’ niet delen en naar de gebruikelijke kerkelijke opvatting geen gelovigen zijn. In haar taalgebruik en focus blijft ze niet een louter theoretische, academische discipline. Ze geeft de sociale praktijk weer en wil als inspiratiebron daarvoor dienen. Ze ontmoet God in de wereld, vooral in het menselijk lijden, in de wonden van onze wereld” (p. 346).

In het geheim geloven, is een mix van autobiografie met theologische en spirituele inzichten. Het is een genre met eigen valkuilen. Soms is hij wel erg ingenomen met zichzelf, bijvoorbeeld als hij vermeldt dat zijn lezing bij de aanvaarding van de Templetonprijs ‘één van de beste van de afgelopen veertig jaar’ wordt genoemd, of als de lezer geconfronteerd wordt met een opsomming van alle interessante namen en persoonlijkheden die hij heeft ontmoet. Op andere momenten frons je de wenkbrauwen als hij zijn ontmoetingen beschrijft met een al te flirtige Amerikaanse kardinaal – die overigens later is aangeklaagd wegens seksueel misbruik – of met rabiate katholieke conservatieven in de kringen van Opus Dei of rond de Chileense regering, maar telkens weet hij op tijd afstand te bewaren.

Al met al een interessant boek over een bijzonder leven waarin de mooiste pagina’s wat mij betreft gereserveerd zijn voor die momenten waarop Tomas Halik zijn spirituele wijsheid demonstreert die hem een geliefd schrijver maken bij een breed publiek:
“Theologen, godsdienstwetenschappers en predikers moeten over God spreken. Het is nog belangrijker dat zij ook kunnen zwijgen over God, dat ze kunnen zwijgen voor en met God, dat ze kunnen zwijgen in God en kunnen luisteren naar Gods zwijgen. Als wij, die ‘professioneel’ over God spreken, geen godslasteraars willen zijn, moeten we tegelijkertijd de zwijgende communicatie met dit onuitsprekelijke mysterie blijven onderhouden, een communicatie die ook wel het geestelijk leven wordt genoemd (p. 370).

Eerder verschenen op Nieuw Wij en Bert Altena

Recensie door: Marijke Laurense
3/5

Biografie: Tsjechisch theoloog met invloed

De schrijver

[Recensie] De Tsjechische priester Tomas Halik (1948) is inmiddels een gewaardeerde stamgast in deze rubriek. Zijn Nederlandstalige eersteling, Geduld met God (2014), streek meteen al vijf sterren op, net als De nacht van de biechtvader (2016) en Raak de wonden aan (2018). Afgelopen maart zou hem in Naarden de Comeniusprijs uitgereikt worden, maar die festiviteit werd (vooralsnog) een jaar uitgesteld.

De thematiek

In navolging van Augustinus’ Belijdenissen blikt de nu 72-jarige Halik terug op zijn leven, in een ‘levensbiecht’ die ‘een hermeneutische sleutel’ wil geven voor de persoonlijke en historische context waarin zijn geloof en theologie zich hebben ontwikkeld. Haliks leven is inderdaad verbonden met heel wat sleutelmomenten uit de Europese geschiedenis.

Zo werd hij geboren in het jaar dat de Communistische Partij in Tsjecho-Slowakije de macht greep, genoot hij in 1968 als student hartstochtelijk van de korte Praagse Lente en werd hij in 1978 tot priester gewijd op (bijna) hetzelfde moment dat mede-Oost-Europeaan Wojtyła paus werd. ­Halik vertelt hoe hij als enig kind opgroeide in een intellectueel milieu, waarom hij in 1966 belijdend rooms-katholiek werd en vervolgens in het diepste geheim werd opgeleid tot priester – zelfs zijn eigen moeder en de kardinaal mochten van niks weten.

Zijn verhaal gaat over zijn rol in het verzet en zijn ‘bovengrondse’ werk als psychotherapeut in een verslavingskliniek. Over de pesterijen van de geheime politie en collaborerende medepriesters. Over zijn afkeer van compromissen en zijn bewondering voor Meister Eckhart, Nietzsche, Teilhard de Chardin en Jan Palach.

Ook vertelt hij hoe hij vlak voor de ‘Fluwelen Revolutie’ in 1989 eindelijk als priester uit de kast kon komen, over zijn kennelijk toch te hoogdravende blauwdruk voor de toekomst van het katholicisme in Tsjechië, en over hoe hij in 1998 genoemd werd als opvolger van president Vaclav Havel. Over zijn vriendschap met spirituele beroemdheden als Anselm Grün, de Dalai Lama en drie pausen op rij. Verder heeft hij nog wat zure appels te schillen met de theologische faculteit die hem in 1992 ontsloeg en gaat hij in op de donkere nacht waar zijn ziel vervolgens in terecht kwam. Het slotakkoord van zijn boek gaat over een nog vrij recente religieuze grenservaring, toen hij op Antarctica bijna het leven liet.

De mooiste zin

Diepe zinnen genoeg in dit boek, maar de mooiste staat pontificaal op het kaft: “In het geheim geloven”. Die meerzinnige titel dekt de lading naar mijn smaak beter dan alle best literair verantwoorde namen van de verschillende Duitse, Tsjechische en Engelse geschriften die vertaler De Wildt in deze Nederlandse tekst nauwgezet heeft samengebracht.

Redenen om dit boek niet te lezen

Het blijft natuurlijk een lastige combinatie: christelijke nederigheid en welverdiend maatschappelijk aanzien. Halik heeft inderdaad veel gedaan om trots op te zijn en daarvoor verwijst hij uiteraard naar God, ‘de verborgen auteur en regisseur’ van zijn verhaal. Toch werd ik op den duur kriegel van al die keren dat hij vermeldt ergens ‘voor gevraagd’ te zijn. Verder snap ik dat een intellectueel en kosmopoliet als Halik niet geschapen is voor dorpspastoor, maar waarom die minachting voor een kerk ‘vol oude vrouwen’? En wat zou hij toch met ‘tegennatuurlijk gedrag’ bedoelen?

Redenen om dit boek wel te lezen

In het geheim geloven is een spannend tijds- en egodocument van een invloedrijk theoloog die onder vreedzamere omstandigheden wellicht een glanzende, maar saaie academische carrière als historicus of Jan Hus-biograaf had gemaakt. Laat u, indien van toepassing, ook maar even geduldig op uw ziel geven voor de naïviteit waarmee veel West-Europese christenen zich indertijd in de luren hebben laten leggen door ‘christelijke vredesinitiatieven’ uit de Sovjetkoker. En overpeins vervolgens met Halik hoe een mens (of kerk) een crisis kan aangrijpen als uitgelezen moment voor geestelijke vernieuwing.

Eerder gepubliceerd in Trouw en op Marijke Laurense

Samenvatting

In zijn autobiografie In het geheim geloven vertelt Tomáš Halík over de hechte realtie die hij had met Vaclav Havel, Paus Johannes Paulus II en de Dalai Lama. Tomáš Halík groeide op tijdens het stalinisme en werd christen in een tijd van ernstige vervolging van de kerk. Hij maakte de Praagse lente mee en de Sovjetbezetting in 1968. Vanuit zijn autobiografie gaat Tomáš Halík in op fundamentele theologische vragen. Tevens biedt hij een fascinerende inkijk in zijn innerlijke crises en conflicten. Halíks levensverhaal is getekend door het communisme, geheimhouding en het constante dreigende gevaar. Dit maakt zijn boek tot een indringend getuigenis van een demonisch tijdperk.

Toon meer Toon minder
€ 29,99

Verwachte leverdatum: dinsdag 21 september


Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
ISBN
9789043533805
Verschijningsdatum
november 2020
Druk
1
Aantal pagina's
384 pagina's
Illustraties
Ja
Nurcode
707: Geloofsopbouw
Thema's
  • Biografie, literatuur en literatuurstudies
  • Biografie en non-fictieproza
  • Biografie: algemeen
  • Biografie: religieus en spiritueel
  • Autobiografie: religieus en spiritueel
Categorieën

Uitgever
KokBoekencentrum Non-Fictie

Service & contact

Heb je ons nodig? Onze klantenservice helpt je graag verder

Klantenservice

Gratis bezorging

vanaf € 17,50

Retourneren

retourneer je artikel

Op werkdagen voor 23:00 besteld

morgen in huis

Stevig verpakt

bezorgd door PostNL

Veilig en snel winkelen

Betaalmogelijkheden