Voor 23:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €17,50

Steun de boekensector

Het eiland van Jean Rhys

Een reis naar de bron van haar schrijverschap

Auteur(s): Jan Brokken
Taal: Nederlands
0,2/5
2 recensies
Het eiland van Jean Rhys
Het eiland van Jean Rhys
Het eiland van Jean Rhys

Recensie

Aantal recensies: 2

Recensie door: Michiel van Kempen

Dominica & Jean Rhys: de krochten van eeuwen inhumaniteit

[Recensie] Niet veel mensen kunnen zonder enige aarzeling het eiland Dominica op de kaart aanwijzen. En waarschijnlijk nog veel minder mensen zullen een schrijver van het Caraïbische eiland kunnen noemen, zonder in de war te raken met schrijvers van de Dominicaanse Republiek (een land dat ook al meer andere associaties oproept dan auteursnamen). Mij fascineerde Dominica vooral omdat het het enige eiland van al die honderden en honderden eilanden in de Caraïbische archipel was waar na de genocide van de 16de eeuw nog een groep van ‘oorspronkelijke inwoners’ gevonden kon worden. De inheemsen dus, de Indianen – al is de vraag wat het woord ‘oorspronkelijk’ betekent op een stukje van een enorme regio waar mensen nauwelijks sedentair waren en binnentrokken of wegtrokken al naar gelang hun behoefte aan een stukje landbouwgrond of een veldkonijn aan het spit.

Wide Sargasso Sea

Toen ik in 1997 het eiland bezocht kende ik maar één auteur van Dominica, maar dat was dan ook wel direct een hele grote: Jean Rhys, die voor mij de auteur was van één roman: Wide Sargasso Sea. Dominica was een wonderlijk eiland dat eigenlijk in weinig opzichten leek op al die andere Caraïbische stukjes omspoelde aarde met hun forten uit baksteen en kanonnen waarvan de lopen over pittoreske haventjes uitwijzen. Boulevards met palmbomen, ijskarretjes, verkopers met kettingen uit notenkralen, terrasjes met rumpunch drinkende levensgenieters: niets van dit alles op Dominica. Geen toeschietelijke mensen, geen nieuwsgierigheid, zwaarte in de lucht.
We reden om het hele eiland heen, zagen hier en daar een landerige rasta en passeerden aan de noordoostkant een handvol nog landeriger indianen die rondscharrelden rond hun armzalige onderkomens. Het was er afstompend heet en zware wolken dreigden van de piek van de Morne Diablotin af te dalen om ons nat te plenzen. Honderd vierkante kilometer soms indrukwekkend regenwoud dat zich over kliffen en een enkel strandje de zee instort, de verbeelding tartend dat hier ooit plantages geweest zouden kunnen zijn. En verder verveling. Toen we aan het eind van de middag terugkwamen in ons pension in de hoofdplaats Roseau vroegen we ons wat we verder nog konden ondernemen om de uren op te knabbelen. De markt was dicht. Leefde hier wel iemand? Dat viel mee.

Tourist Day

De volgende ochtend klonk uit de verte de zware hoornstoot van een cruiseschip en als in een goed geregisseerd blijspel gingen opeens overal deuren open. Uit alle hoeken en gaten spoedden zich mensen in de richting van de pier die vanuit het haventje diep in zee stak. Uit een schuur werden steeldrums gerold en opgesteld bij de landingsplaats en als een elektrische paraplu vouwde zich een toeristenmarkt open. Busjes kwamen aangereden en onder vrolijke calypsoklanken spuwde het gigantische cruiseschip groepjes als toeristen uitgedoste menselijke overblijfselen over het marktje, het pleintje met de busjes en de straatjes van Roseau. Aan het einde van de middag was alles weer teruggedreven het witte zeemonster in, dat  weldra verdween in de Caraïbische nacht. De steeldrums waren weg, de kraampjes van de markt leeg, de busjes weggereden, de deuren gesloten.

In meer dan twintig jaar ben ik niet meer op Dominica geweest, maar nog altijd is het eiland voor mij een land van één auteur en al staan er inmiddels nog meer boeken van haar in de kast, Jean Rhys is toch altijd de auteur van Wide Sargasso Sea gebleven. Zonder aarzeling durf ik te stellen dat ik mij daarmee in het gezelschap bevind van een andere grote en toegewijde bewonderaar: Jan Brokken.

Een pareltje in Brokkens oeuvre

Brokkens fascinatie voor de creoolse Jean Rhys mag gerust een levenslange heten. In 1992 publiceerde hij zijn speurtocht naar de Dominicaanse bronnen van het schrijverschap van Rhys in Goedenavond mrs. Rhys, in 1996 werkte hij mee aan de filmdocumentaire van Jan Louter They Destroyed All the Roses, in 1997 bewerkte Brokken zijn boek over Jean Rhys tot En de vrouw een vreemde, in 2019 leidde hij Alle verhalen van Jean Rhys in, en nu komt hij met een derde aangevulde versie onder de titel Het eiland van Jean Rhys.
Het boek is een pareltje in Brokkens oeuvre: een reisverslag en essay ineen, van een gedreven lezer en reiziger die voortdurend probeert zijn vizier scherper te stellen op een boek en een auteur die hij ten diepste wil doorgronden. Zijn eigen tekortkoming in het begrijpen van een obsederende wereld vervlecht Brokken als het commentaar van een vertwijfelend koor door zijn relaas. Jean Rhys was een ‘creoolse’ van Dominica, in de betekenis van: een op het eiland geborene. Maar zij stamde af van hardvochtige slavenhouders, haar vader was een uit Engeland overgekomen dokter en de hele familie probeerde er vooral alles aan te doen om ook in de twintigste eeuw en ‘against all odds’ de familie zo wit mogelijk te houden.
Het was bepaald geen familie die zich bij de zwarte bevolking van Dominica erg populair had weten te maken, al werd haar vader-dokter bijzonder gerespecteerd. Jean Rhys was dus een ‘béké’, een op de Antillen geboren en getogen witte vrouw, maar met het zaad van een rebellie in zich die haar door muren liet breken. Waarom verliet zij al heel jong hals-over-kop haar geboorte-eiland om enkele weinig gelukkige huwelijken en een mistig bestaan in Engeland tegemoet te gaan, en pas op hoge leeftijd de roman te schrijven die haar wereldfaam bezorgde – te laat, te laat, vond zij, bitter en vereenzaamd? Had zij het heilige gebod van de etnische scheidslijn overtreden? Vond zij de eilanders van kleur ‘onverantwoordelijk aantrekkelijk’? En waarom was zij dan zo teleurgesteld toen zij na dertig jaar weer voor ’t eerst op haar eiland terugkeerde? – “they destroyed all the roses.”

Witte nieuwsgierigheid

Jan Brokken wil het helemaal uitzoeken, maar wat hij op het eiland aantreft zijn vooral mensen die niet in die witte nieuwsgierige man geïnteresseerd zijn, en die al helemaal niets te maken willen hebben met de geschiedenis van een afgebrand plantagehuis en een al even gehavend huis in de hoofdstad. Alleen twee verre verwanten van Jean Rhys, de historicus Lennox Honeychurch en haar nichtje Ena Williams willen wel praten, misschien wel omdat zij ieder hun eigen levenstragiek achter zich aanslepen. De sfeer van Rhys’ geboorte-eiland is vooral die van ‘dreiging, geweld en verval’ en Brokken is een meester om die dreiging van onwelwillendheid, zompig moerasland en door de historie verstoorde rassenrelaties op de lezer over te brengen.
Ik heb zelf nooit zo de neiging om de sporen van een roman ‘in de werkelijkheid’ te volgen, want veel méér dan teleurstelling voor mijn eigen verbeeldingswereld levert die in de regel niet op. Maar Jan Brokken, die de maat van de roman voortdurend langs de overwoekerde paden en de schaarse getuigenissen van Dominica legt, weet uit het kluwen van Caraïbische eilandelijkheid en grootse romanverbeelding een boek te maken dat je niet wilt wegleggen. Ik denk dat dat komt omdat hij zelf, ook een kind van ‘witte tropenouders’ zich zo intens identificeert met de schimmen die ooit op het eiland ronddoolden.. Maar het komt ook omdat hij langs deze weg helder weet te maken wat de verwoestende invloed is van verziekte rasrelaties in de slaventijd, zelfs al ligt die tijd al langer dan een eeuw achter ons.
Brokken maakt zo voelbaar en inzichtelijk wat een literair werk vermag en wat we nog uit geen stapel studies naar de slavernij en haar erfenis te weten komen: trots, gekrenktheid, eenzaamheid en wanbegrip als nasleep van eeuwen inhumaniteit.

Eerder verschenen op Caraïbisch uitzicht

Recensie door: Marjon Nooij
4/5

In de greep van een roman waar negen jaar aan is gewerkt

[Recensie] Het eiland van Jean Rhys is het resultaat van een grondige en persoonlijke zoektocht van Jan Brokken naar het verhaal van Jean Rhys en haar meest autobiografische meesterwerk De wijde Sargasso Zee. Dit boek heeft zoveel indruk op hem gemaakt dat hij driemaal – met Rhys’ boek als reisgids in zijn binnenzak – naar het eiland is afgereisd. Dominica; het eiland in de Caribische Zee waar in 1890 haar wieg heeft gestaan en de zetel is van haar interpretatie van de voorgeschiedenis van Charlotte Brontës klassieke roman Jane Eyre.

Dagenlang is Mr. Royce bereid om hem rond te rijden over de 750 m² van het bovenwindse eiland, dat in 1493 door Columbus is ontdekt en van hem de naam Dominica kreeg. Het blijkt echter niet zo gemakkelijk om in gesprek te raken met de eilanders. De nawerking van het slavernijverleden is nog overal merkbaar, bijna tastbaar en de inwoners bijna zo ondoordringbaar als de jungle.

“De boeken van Jean Rhys kenden ze niet. Het is trouwens opvallend hoezeer Rhys in haar eigen land spreekwoordelijke profeet is; geen straat, geen school, geen gebouw is naar haar vernoemd.”

In Rhys’ nichtje Ena Williams en historicus Lennox Honeychurch, vindt Brokken meer bereidwillige gesprekspartners en verkrijgt hij additionele wetenswaardigheden over de auteur en het door haar zo geliefde eiland. Tijdens een bezoek aan Geneva Estate – de suikerplantage van de familie van Rhys, waar de boel tijdens een slavenopstand werd geplunderd en in brand gestoken – blijkt dat de achterdocht en weestand van de bevolking te groot is om erover te spreken. Op haar beurt verwerkte Rhys deze gebeurtenis ook in De wijde Sargasso Zee.

De ongerepte natuur met zijn pruttelende vulkanische warmwaterbronnen, watervallen die in het midden van het eiland zijn ontstaan door het samenkomen van de driehonderdvijfenzestig locale rivieren, blubberige wegen door de tropische regenval, de jungle, maar ook de drastische ontbossing ten behoeve van de bouw van een waterkrachtcentrale, maken dat het eiland van Jean Rhys in rap tempo verandert. Brokken verstaat de kunst dit op levendige wijze visueel te maken en je bijna te dwingen om maar door te lezen.

Brokken zelf zegt dat hij zijn reislust en interesse in andere culturen, van zijn vader heeft en het schrijven van zijn moeder. Zijn ouders hebben in Indonesië gewoond, waar ook zijn twee oudere broers zijn geboren.

“Als domineeszoon was ik een buitenstaander in het dorp. En thuis was ik ook een buitenstaander. Ik had als enige de oorlog niet meegemaakt, had als enige niet in een kamp gezeten en had als enige de tropenzon niet voelen steken. Vaak wordt gezegd dat ik zo goed kijken en luisteren kan. Dat komt omdat ik overal en altijd een vreemde was.”

In Engeland heeft hij de uitgever van Rhys opgezocht, Diana Athill, bij wie het manuscript van De wijde Sargasso Zee op zolder lag, en ze bood hem veel nieuwe informatie, welke hij verwerkte in het in 1992 verschenen Goedenavond mrs. Rhys. Deze uitgebreide versiekwam in 1997 uit onder de titel En de vrouw een vreemde. Datzelfde jaar ging de film They destroyed all the roses in Nederland in première. Een documentaire over het leven van Rhys, waarin Brokken de verteller is.

“Ergens terugkomen levert andere indrukken op dan ergens heen reizen. Ik legde in 1996 weer vele kilometers op het eiland af, me ditmaal afvragend wat er veranderd was. Bij dat derde bezoek was de verrassing weg, maar juist daardoor kon ik controleren of mijn eerste indrukken juist waren geweest. Wachtend op minder schel licht, […] hoorde ik verhalen over het eiland die ik nog niet kende en die absoluut in het boek thuishoorden.”

Bij het derde bezoek aan het eiland bleek er zó veel te zijn veranderd – minder nooddruft en misère, de sfeer blijmoediger, maar ook de opkomst van moderne ontwikkelingen – dat een derde en herziene versie niet uit kon blijven en september 2020 is verschenen onder de titel Het eiland van Jean Rhys. Hierin heeft Brokken de historische achtergrond van De wijde Sargasso Zee, alsook details verwerkt die Maryvonne Moerman- Lenglet – de in Nederland wonende dochter van Rhys – hem heeft verteld.

Wie De wijde Sargasso Zee al eerder heeft gelezen zal veel herkennen, wie Brokken’s boek leest zal veel herkennen in Rhys’ boek. De kip en het ei? Lees ze gewoon na elkaar en dan weer na elkaar, om steeds weer iets nieuws te ontdekken. De twee boeken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat dit boek tot een non-fictiejuweeltje maakt is de bijzondere gelaagdheid ervan. De invloed die De wijde Sargasso Zee op Brokken heeft gehad, de totstandkoming van Rhys’ boek, haar jeugd die ze op het eiland heeft doorgebracht en de geschiedenis van Dominica, alles is verenigd in dit boeiende portret dat Brokken heeft geschilderd.

Laat je meevoeren in Brokken´s belevingswereld en treedt in de voetsporen van de auteur en haar roman die voor hem zo belangrijk is geweest.

Eerder verschenen op Tzum en Met de neus in de boeken

Samenvatting

'Het eiland van Jean Rhys' is het levendige, gelaagde verslag van een zoektocht naar de wortels van een roman die diepe indruk maakte op Jan Brokken: De wijde Sargassozee van Jean Rhys (1890-1979). Brokken bezocht het Caribische eiland Dominica waar Rhys haar jeugd doorbracht en raakte steeds meer in de ban van de roman die gezien wordt als haar meesterwerk. Hij onderzoekt de achtergronden, de liefdesaffaires, raciale conflicten, de slavenopstanden en de verwoesting van familieplantage Geneva. Uit gesprekken met inwoners en bezoeken ter plaatse ontvouwt zich langzaam maar zeker een indringend beeld van het eiland, van Jean Rhys en de bronnen van haar schrijverschap.

Deze uitgave verscheen eerder onder de Titel Goedenavond mrs. Rhys (1992), en, in een herziende en uitgebreide vorm, als En de vrouw een vreemde (1997), waarop Het eiland van Jean Rhys is gebaseerd.

Toon meer Toon minder
€ 18,99

Verwachte leverdatum: dinsdag 26 oktober


Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
ISBN
9789045041377
Verschijningsdatum
september 2020
Druk
3
Aantal pagina's
144 pagina's
Illustraties
Ja
Nurcode
321: Biografieen literaire auteurs
Thema's
  • Biografie, literatuur en literatuurstudies
  • Literatuur: geschiedenis en kritische beschouwing
  • Literatuurstudies: fictie, romanschrijvers en prozaschrijvers
Categorieën

Auteur
Uitgever
Atlas Contact

Service & contact

Heb je ons nodig? Onze klantenservice helpt je graag verder

Klantenservice

Gratis bezorging

vanaf € 17,50

Retourneren

retourneer je artikel

Op werkdagen voor 23:00 besteld

morgen in huis

Stevig verpakt

bezorgd door PostNL

Veilig en snel winkelen

Betaalmogelijkheden