Voor 23:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €17,50

Steun de boekensector

10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld

Auteur(s): Elif Shafak
Taal: Nederlands
0,2/5
3 recensies
10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld
10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld

Recensie

Aantal recensies: 3

Recensie door: Marnix Verplancke

[Interview] In haar nieuwste roman vertelt Elif Shafak het verhaal van een jonge vrouw die door haar afkomst veroordeeld is tot de prostitutie. De Turkse staat sleepte de schrijfster prompt voor de rechter wegens obsceniteit.

Surrealistisch vindt Elif Shafak de rechtszaak die tegen haar aangespannen is. “Wat het Erdogan-regime hiermee in feite wil zeggen is dat er maar beter niet over seksueel geweld geschreven kan worden,” legt ze uit, “net zomin als over genderdiscriminatie of LGBTQ-minderheden. En dat in een land dat een groot probleem heeft met geweld tegen vrouwen. In plaats van de patriarchale wetten te veranderen en de slachtoffers te helpen, vervolgen de autoriteiten romanciers die de wanpraktijken aankaarten.”

Obsceniteit is de aanklacht tegen 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld, terwijl de roman geen enkele expliciete seksscène bevat. Dit moet zowat het braafste boek zijn dat in jaren over een prostituee geschreven is, wat Shafak meteen sterkt in haar mening dat de Turkse overheid vooral over de ideologische inhoud valt. Het boek gaat over Leila, een prostituee die op een avond in een verkeerde auto stapt en dat met de dood bekoopt. Net voor haar bewustzijn uitdooft, trekt haar leven aan haar ogen voorbij, en dat levert niet zo’n fraai plaatje op. Leila is immers de dochter van de tweede vrouw van Haroun, waarmee hij alleen voor de moskee getrouwd is en die dus geen rechten heeft. Net na de geboorte wordt de baby aan de eerste vrouw gegeven om opgevoed te worden. Vanaf haar zesde wordt ze misbruikt door een oom, waardoor ze geen maagd meer is en dus onhuwbaar. Op haar zestiende loopt ze weg van huis en belandt ze in Instanbul, waar ze verkocht wordt aan een bordeeluitbaatster en alleen echte liefde ervaart bij haar vijf ongewone vrienden. Verstotenen zijn het, omdat ze niet zijn als de anderen, zoals de transgender Nostalgie Nalan of de slecht 1,22 meter kleine Zaynab122, de poetsvrouw van het bordeel die Leila’s toekomst leest in een kopje koffiedrab. Het zijn deze vijf die, nadat Leila ver buiten Istanbul op de Begraafplaats der Vergetenen in een anoniem graf is gedumpt, het plan opvatten om haar een waardige uitvaart te bezorgen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Shafak, die al jaren in Londen woont, omwille van een boek in aanvaring komt met de Turkse staat. In 2006 liep er een proces tegen haar dat bijna een jaar duurde, omdat ze het had aangedurfd over de Armeense genocide te schrijven in De bastaard van Istanbul. Toen was de aanklacht het opwekken van anti-Turkse ideeën en gevoelens. “Niemand heeft me ooit kunnen uitleggen wat dat precies zijn,” lacht ze wat meewarig over dat proces,” maar in de straten van Istanbul werd wel op foto’s van me gespuwd. En waarom? Omdat ik een taboe van de Turkse samenleving had blootgelegd. Is dat niet de taak van een schrijver, taboes blootleggen? En wantoestanden aanklagen? Neem bijvoorbeeld de recente wet die bepaalt dat immams een huwelijk kunnen voltrekken zonder dat er sprake is van een burgerlijk huwelijk en die in feite opnieuw polygamie invoert in Turkije. Alle vrouwenorganisaties hebben zich ertegen verzet, maar Erdogan lachte hun bezwaren weg. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Net zoals vroeger kunnen families hun dochters weer heel jong uithuwelijken. Het aantal kinderhuwelijken is daardoor fors toegenomen.”

Een vrouw die zo uitgehuwelijkt wordt, zoals de moeder van Leila in uw boek, heeft ook geen poot om op te staan wanneer er iets fout loopt wellicht, aangezien er geen wettelijk huwelijk is?

“Precies, die vrouwen zitten gevangen. Ze kunnen het huwelijk niet verlaten omdat ze geen alternatief hebben, en als ze dat toch doen, zijn ze ‘gebruikte’ vrouwen die nergens nog welkom zijn. Turkije is al een tijdje bezig aan een terugkeer naar het patriarchaat en het afbouwen van vrouwenrechten en de rechten van minderheden. Het glijdt af naar een dictatuur. Ik vind dat niet verbazingwekkend. Turkije was nooit een volwassen democratie. Het land deed wel een paar schijnbewegingen, maar daar bleef het bij. Door het huidige populistische nationalisme nemen seksisme en homofobie hand over hand toe.”

Is dit het gevolg van de Turkse cultuur of van de islam?

“De dominante Turkse cultuur is inderdaad patriarchaal. De islam versterkt dat, maar er is nog een derde speler actief, de politiek. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Vorig jaar werd een wetsvoorstel ingediend dat verkrachters van minderjarigen de kans gaf weg te komen met hun daad als ze bereid waren met hun slachtoffer te trouwen. Hier wordt het slachtoffer gestraft en de dader beloond.”

En toch wordt Erdogan steeds weer herkozen?

“Hij is een bijzonder polariserende man. Hij wordt door de ene zijde op handen gedragen als een nationale held en door de andere als de duivel weggezet. Het midden is weg. Dat is heel verontrustend, want van zo’n situatie spinnen alleen populisten garen. Erdogan is inmiddels al bijna achttien jaar aan de macht. Er is een generatie die geen andere president heeft gekend. Dat is nooit goed. Hij kwam aan de macht met de belofte van democratische en liberale hervormingen. De AKP van begin jaren 2000 is een heel andere partij dan die van vandaag. Hoe langer ze aan de macht bleef, hoe autoritairder en nationalistischer ze werd.”

En hoe religieuzer ook?

“Inderdaad. De AKP kwam op voor Turks lidmaatschap van de EU, pleitte voor verzoening met de Koerden, het erkennen van het leed van de Armeniërs en de zaterdagmoeders, vrouwen wiens kinderen vermoord waren door het regime. Er was zelfs sprake van een liberale en pluralistische grondwet waarin expliciete aandacht zou zijn voor vrouwenrechten. Maar al die beloftes zijn verdwenen. Er werd net het tegengestelde gedaan van wat ooit beloofd was. En religie speelde daarin een grote rol.”

Maar is die religiositeit van Erdogan wel echt? Is het geen manier om bepaalde kiezers te lokken?

“Ik weet natuurlijk niet wat er in Erdogan omgaat, maar ik zie wel wat het resultaat is van zijn politiek. Wanneer populisten aan de macht komen, veranderen ze het staatsapparaat en de kieswet, proberen ze de rechters in hun macht te krijgen en tasten ze de scheiding tussen de machten aan. Uiteindelijk veranderen ze ook de samenleving. Je ziet dat in Polen, in Hongarije en ook in Turkije.

Ziet u het gebeuren dat de islam zijn autoritaire, patriarchale en antiliberale jas afgooit en een verdraagzame Europese religie wordt?

“Alle monotheïstische religies zijn gebaseerd op een collectieve identiteit. Het gaat altijd over zij tegen ons. De praktijk van monotheïstische religies is bijzonder patriarchaal. Als feministe heb ik daar een groot probleem mee. Ik hou ook niet van de zekerheid die georganiseerde religies prediken. Ik vind zekerheid gevaarlijk. Wanneer je zeker bent van je grote gelijk, word je een moordenaar. Ik voel me een agnosticus met sympathie voor mystici. Dat zijn mensen die spiritualiteit bezitten, maar geen religie aanhangen. Religie wordt vandaag altijd  afgezet tegen atheïsme, alsof er niets anders zou zijn. Maar dat is er dus wel: individuele spiritualiteit. Ik hou van het idee dat een mens op verschillende plekken thuis is. We hebben veel verschillende identiteiten. Een van de grootste problemen met religies is dat ze alleen maar eenduidige en gesloten identiteiten aanbrengen. En dat moet botsen.”

Misschien is niet Leila het hoofdpersonage van uw boek, maar Istanbul?

“Ik denk altijd aan Istanbul als een sterke en weerbarstige vrouw die tezelfdertijd ook geschramd en gekwetst is. Het is triest om zien wat wij Istanbul aangedaan hebben, de gentrification, de hebzucht en het volplempen met nieuwe gebouwen zonder enig respect voor geschiedenis of stadsplanning. Het is een interessante stad voor kunstenaars en andere creatievelingen, maar we moeten ook het verlies onder ogen zien waar de stad al decennia onder lijdt.”

En dat is ook een verlies aan diversiteit, zoals u suggereert?

“Zeker, diversiteit is een vuil woord in Turkije. Door haar af te wijzen heeft Istanbul zijn aansluiting bij de kosmopolitische wereldgemeenschap gemist. Iedereen die er ook maar een beetje anders uitziet, krijgt het daar hard te verduren. Het kan over je huidskleur gaan of je seksuele identiteit, alle redenen zijn goed. Ik denk dat er een directe link is tussen het verlies aan respect voor diversiteit en het verdwijnen van de democratie.”

En respect voor intellectuelen?

“Turkije heeft vandaag het grootste aantal journalisten achter de tralies zitten. Vroeger waren dat Rusland en China. Iedereen die er een andere mening op nahoudt is een verrader. Het is vandaag bon ton geworden om te zeggen dat je mensen die gestudeerd hebben niet kunt vertrouwen omdat ze te westers en te liberaal zijn. Is het niet raar dat je het gebrek aan opvoeding vereert terwijl je in feite net het omgekeerde zou moeten doen: maken dat zoveel mogelijk mensen onderwijs krijgen?”

Uw diversiteit is te vinden in uw taal. U schrijft in het Turks en het Engels. Hoe beslist u wat u in welke taal zal schrijven?

Mijn vroegste romans zijn in het Turks geschreven. Vijftien jaar geleden voelde ik dat ik in het Engels moest gaan schrijven. Ik had nood aan meer vrijheid en lichtheid, en die bieden het Engels me. Wanneer ik iets melancholisch schrijf, over eenzaamheid of verdriet, is dat makkelijker in het Turks. Wanneer ik echter iets ironisch of satirisch wil schrijven, voelt het Engels veel beter aan. Het Turks heeft niet eens een woord voor ironie. Daar doen wij niet aan. Ik heb dus beide talen nodig, maar dat begrijpen veel nationalistische Turken niet. Ik was de eerste Turkse schrijver die in een andere taal ging schrijven en dat vonden zij verraad. Ik ben een liberale democraat die in pluraliteit gelooft en zowel in het Turks als in het Engels droomt. Soms zelfs in dezelfde droom. Het brein kent geen staatsgrenzen.”

En schrijft u ook nog in het Turks?

“Natuurlijk, ieder boek in feite. Eerst schrijf ik het in het Engels. Daarna laat ik het vertalen in het Turks. Wanneer de vertaling klaar is, herschrijf ik ze. Dat vind ik nodig omdat ik zowel oude als nieuwe woorden gebruik. Ook dat is voor veel nationalisten een probleem, omdat zij de oude woorden willen vergeten. Het Turks is vorige eeuw gezuiverd, wat betekent dat alle woorden afkomstig uit andere talen, zoals het Grieks, Albanees, Armeens, Joods, Arabisch en Koerdisch eruitgegooid zijn. Het Turkse woordenboek van vandaag is nog maar half zo dik als het Osmaanse van vroeger. Ik kan daardoor in het Turks ‘geel’ zeggen, of ‘rood’, maar niet wat er tussenin zit, want die woorden kwamen uit het Perzisch.”

De Turkse cultuur heeft geen geheugen, heeft u vroeger wel eens gezegd.

“Wat extra ironisch is aangezien Turkije zo’n lange en rijke geschiedenis heeft. De Turkse samenleving wordt gekenmerkt door collectief geheugenverlies. Het verleden wordt geromantiseerd en gecensureerd. Wanneer we over het Ottomaanse Rijk spreken vind ik dat we ook moeten vragen wat dit betekende als je een Armeense zilversmid of een joodse bakker was. Hoe zag je leven er dan uit? Wanneer je de geschiedenis terugvoert naar individuele verhalen merk je dat zij verandert afhankelijk van wie er aan het woord is. Ik wil dat tonen in mijn boeken. Het verleden is immers belangrijk, niet om er vast in te geraken, maar wel om er iets uit te leren, dat je je fouten niet mag herhalen. Een staat die dat weigert kan geen volwassen democratie worden.”

Het verschil tussen Istanbul en Westerse steden, merkt een van uw personages op, is dat deze hun doden op een bepaald moment buiten de stadspoorten zijn beginnen begraven, terwijl Istanbul vol kerkhofjes ligt die de mensen al te veel naar het verleden en te weinig naar de toekomst doen kijken. Maar toch is er ook een kerkhof dat buiten de stad ligt, de Begraafplaats der Vergetenen waar Leila terechtkomt.

“Dat bestaat echt, het is een kerkhof voor de verstotenen, waar mensen geen grafsteen krijgen, maar alleen een houten bordje met een nummer erop. Er liggen nogal wat Aids-doden, LGBTQ-leden die door hun familie verstoten zijn, sekswerkers, baby’s die achtergelaten zijn op straat om te sterven en de laatste jaren ook steeds meer vluchtelingen. Want waar denk je dat de verdronken vluchtelingen waar we in de krant over lezen begraven worden? Daar dus. Het is een plek waar namen in nummers veranderd zijn, zodat de doden gedehumaniseerd kunnen worden. Ik wou tenminste een van die nummers rehumaniseren door er een verhaal aan te koppelen.”

Op dat kerkhof situeer je een aantal heel erg grappige scènes, een soort macabere slapstick bijna die soms toch wat onwennig aanvoelt.

“Voor mij is die humor heel belangrijk, want zonder humor kun je niet ademen. Wat mij fascineert is de dans van het verdriet en de lach. Maar niet alle culturen kennen die. Ik merk dat de Britten er bijvoorbeeld moeite mee hebben. Ze hebben grappige boeken en serieuze, en die twee moeten altijd gescheiden blijven. Maar dat kan dus niet als je het verhaal van Istanbul schrijft. Omdat die twee daar hand in hand gaan. Samen lachen is een manier om je verbonden te voelen, en om jezelf te relativeren.”

Zonder humor is er geen hoop meer?

“Wanneer het gevoel voor humor verdwijnt in een samenleving, dreigt ook de democratie verloren te gaan. Wat verbieden dictators het eerst? Humor. En je zal hen ook zelf niet zien lachen, zeker niet met zichzelf. In Turkije zijn duizenden mensen voor het gerecht gedaagd omdat ze op Facebook een grap maakten over Erdogan. ”

En toch zegt een van je personages op een bepaald moment dat je maar beter niet te veel kunt hopen omdat hoop gevaarlijk is.

“Ik ben geen optimist. Dat kan ik niet zijn omdat ik Turks ben. Als je de loop van de Donau volgt, van Duitsland tot aan de Zwarte Zee, voel je met iedere honderd kilometer je optimisme naar beneden gaan. Turkije zit helemaal op het einde. Maar ondanks alles geloof ik ook in wat de Italiaanse filosoof Antonio Gramsci zei, dat we intellectuele pessimisten en emotionele optimisten moeten zijn. Praat met Turkse vrouwen en je zult de hoop in je hart voelen groeien.”

Eerder verschenen in De Morgen

Recensie door: Suzan Voncken

Cultuurkritische roman resulteert in proces

[Recensie] Het lichaam van prostituee Leila Tequila ligt in een container in een afgelegen straatje in Istanboel. 10 Minuten 38 seconden in deze vreemde wereld vertelt haar verhaal. Van haar geboorte, tot haar dood, maar vooral de stukjes ertussen in. Over hoe ze na een heel ingewikkelde jeugd in een klein Turks dorp – haar tante bleek haar moeder te zijn, ze werd misbruikt én was uitgehuwelijkt – naar Istanboel vlucht om daar een mooi leven op te bouwen, maar via via in de handen van een pooier valt. Hoe ze uiteindelijk ontsnapt, maar het leven als prostituee doorzet. Over de hechte vriendengroep die ze door de jaren heen bij elkaar sprokkelt, en hoe zij alles voor elkaar over hebben. 

Elif Shafak heeft dit boek geschreven met een medisch onderzoek uit 2017 in haar achterhoofd: het blijkt dat hersenen na de dood nog zo’n tien minuten actief blijven. Echte conclusies met betrekking tot wat er precies in de hersenen omgaat, kunnen nog niet getrokken worden, dus Shafak heeft haar fantasie de vrije loop laten gaan. Het eerste deel van 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld bestaat uit hoofdstukken waarin Leila zich een elke minuut een nieuwe sensatie herinnert – een geur, een smaak – en deze koppelt aan gebeurtenissen in haar leven. Totdat de tien minuten om zijn, en ook dit laatste stukje van Leila verdwijnt. 

Maar dan zijn we pas op de helft van het boek. Het tweede deel start bij de autopsie, waarbij besloten wordt dat Leila begraven zal moeten worden op de begraafplaats der vergetenen: een plek waar de niet opgeëiste doden terechtkomen. Wanneer haar vrienden daarachter komen, komen ze in actie en doen ze er alles aan om ervoor te zorgen dat Leila de begrafenis krijgt die ze verdient.   

Zoals we van Elif Shafak gewend zijn, is ook deze roman cultuurkritisch. Het laat de vele kanten van sekswerk zien, bespreekt de positie van vrouwen en transgenders in de maatschappij, maar levert ook kritiek op het Turkse gezinsleven en gearrangeerde huwelijken.

Als gevolg van deze omstreden thema’s, heeft de Turkse staat de auteur aangeklaagd en is er een proces gaande. 

Hoewel dit boek indrukwekkend begint, met prachtige omschrijvingen, hartverscheurende taferelen en scherpzinnige observaties, wordt het zwakker wanneer het tweede deel start. Van een emotionele roman verandert het opeens in een slapstick-achtig, plotgedreven verhaal waarbij de diepgang totaal verloren raakt. 

Een ander minpunt zijn de karakters van Leila’s vrienden. Stuk voor stuk zijn het mensen die om de één of andere reden niet geaccepteerd worden door de maatschappij. Hoewel er wel geprobeerd wordt de personages ronder te maken, blijven ze vaak oppervlakkig en worden het daardoor types, in plaats van op zichzelf staande individuen. 

Had dit boek enkel bestaan uit de eerste helft, was het zonder meer vijf sterren waard geweest. En puur kijkend naar de thema’s, schrijfstijl en de indruk die het achterlaat, is het alsnog een enorme aanrader. Wees echter voorbereid op een totale verandering in stijl en genre wanneer het de helft passeert. 

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub Van Alles

Recensie door: Jan Koster
4/5

Interessant gegeven, mooi verhaal met flinke dosis maatschappijkritiek

[Recensie] Uit een onderzoek uit 2017 zou blijken dat hersenen nog ongeveer tien minuten na overlijden actief zijn. Of er dan ook sprake is van enige vorm van bewustzijn lijkt moeilijk aantoonbaar, maar Elif Shafak heeft dat gegeven wel als uitgangspunt gebruikt. In 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld gaat het om de vermoorde prostituee Leyla die haar leven als een film aan zich voorbij ziet trekken.

Het gestorven lichaam van Leyla (later Leila) is gedumpt tussen het afval. Haar hersenen doen het nog en ze denkt terug aan belangrijke fases in haar leven. Het begint met haar jeugd in een klein dorp in het oosten van Turkije. Haar geboorte was niet de bedoeling. Haar vader had zich vier zoons gewenst maar na enkele miskramen van moeder Binnaz krijgt zij dan toch een kind en dat het dan een meisje is bevalt hem niets.

“’Een meisje’, zei Binnaz zacht, voor het geval hij het nog niet wist.
‘Ik weet het. De volgende wordt een jongen. We noemen hem Tarkan.’”

Dat Binnaz haar biologische moeder is krijgt Leyla na een paar jaar te horen. Na haar geboorte is ze overgedaan aan Suzan, de eerste vrouw. Binnaz is tweede vrouw, zij telt niet mee, haar functie is huishoudster, kokkin en fokzeug. Waarmee Shafak meteen duidelijk wil maken dat het zij haar verhaal ook wil vertellen om de nodige maatschappijkritiek te uiten.

Het kantelpunt in haar leven is het gevolg van misbruik door haar oom dat, dan nog voorzichtig, begint als zij pas zes is. Als zij een aantal jaren later zwanger wordt van hem is haar leven verpest. Haar oom is man en wordt geloofd, Leyla is bezoedeld en zal nooit meer aan de man komen. Er zit maar één ding op en dat is vluchten.
Dan volgt een vrij klassiek verhaal over een jong meisje, onbekend in de grote stad, dat wordt ingepalmd door een man door wie zij in de prostitutie terechtkomt.

Als ik dit zo samenvat bekruipt mij een enorme boosheid over dit achterlijke gedrag. Leyla was een intelligent kind, nieuwsgierig, sociaal, met alle potentie voor een mooie toekomst. Helaas was zij kansloos omdat zij vrouw was in een omgeving die door mannen wordt gedomineerd. Het gekke is dat boosheid, wrok, noem alle negatieve sentimenten maar op, niet de overheersende toon is van 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld. Elif Shafak laat het verhaal voor zichzelf spreken en dat doet zij zeldzaam goed.

Althans in het eerste deel dat ruim de helft van dit boek beslaat. In het vervolg beschrijft Shafak hoe de vijf vrienden van Leila (vroeger Leyla) zich om haar lichaam bekommeren. Zij is begraven op de begraafplaats der vergetenen. Een nummer tussen andere nummers, onbekende doden, verdronken migranten, noem maar op. Deze vrienden, net als zij geen ‘volwaardig’ lid van de maatschappij, willen haar de laatste eer bewijzen op een manier die recht doet aan deze bijzondere vrouw.

Dit vervolg geeft een dubbel gevoel. Enerzijds krijg je een mooi beeld van die sterke vrouw, die ondanks de omstandigheden, een zekere waardigheid weet te behouden en door het vuur gaat voor de mensen die goed voor haar zijn. Zoals deze vijf, een transseksueel, een Afrikaanse prostituee, de schoonmaakster in het bordeel met het formaat van een dwerg, haar jeugdvriend die haar (te) laat achterna is gereisd en een zangeres. Anderzijds is het af en toe kolderiek, slapstick afgewisseld met spanning als zij met het illegaal opgegraven lichaam worden achtervolgd door de politie. Niet heel sterk. Tegelijk is dat laatste ook weer een stuk maatschappijkritiek. Wat is een samenleving waard als die zo respectloos omgaat met het lichaam van iemand die naar de marge is verdreven?

Als we dat minder sterke deel buiten beschouwing laten rest maar één conclusie: 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld is een ijzersterk verhaal gebaseerd op een interessant gegeven en met een flinke portie maatschappijkritiek. Overigens kwam dat haar op een proces te staan wegens obsceniteit. Lachwekkend als het niet zo triest zou zijn, want als dit boek één ding niet is, dan is het wel obsceen.

Eerder verschenen op jkleest.nl

Samenvatting

'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant

''Dit is een prachtboek! Na lezen in je DNA gegraveerd.' Boekhandel Stevens, Hoofddorp

Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord en achtergelaten op een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar haar op zoek zijn.

10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld stond op de shortlist voor de Booker Prize 2019.

Toon meer Toon minder
€ 22,99

Verwachte leverdatum: donderdag 04 maart


Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
ISBN
9789046826270
Verschijningsdatum
maart 2020
Druk
1
Aantal pagina's
320 pagina's
Illustraties
Ja
Nurcode
302: Vertaalde literaire roman, novelle
Thema's
  • Fictie
  • Fictie: algemeen en literair
  • Moderne en hedendaagse fictie
Categorieën

Auteur
Uitgever
Nieuw Amsterdam

Vertaald door
Manon Smits

Service & contact

Heb je ons nodig? Onze klantenservice helpt je graag verder

Klantenservice

Gratis bezorging

vanaf € 17,50

Retourneren

retourneer je artikel

Op werkdagen voor 23:00 besteld

morgen in huis

Stevig verpakt

bezorgd door PostNL

Veilig en snel winkelen

Betaalmogelijkheden