Voor 23:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €17,50

Steun de boekensector

Atlas van de wereldgeschiedenis

De geschiedenis van de mensheid in 515 kaarten

Auteur(s): Christian Grataloup
Taal: Nederlands
0.2/5
3 recensies
Atlas van de wereldgeschiedenis
Atlas van de wereldgeschiedenis
Atlas van de wereldgeschiedenis

Recensie

Aantal recensies: 3

Recensie door: Evert van der Veen
4/5

De geschiedenis van de mensheid in 515 kaarten

[Recensie] Christian Grataloup is emeritus hoogleraar geografie in Parijs en heeft in zijn werk bijzondere aandacht voor historische geografie. Maarten van Rossum, Nederlands historicus schreef het voorwoord voor de Nederlandse vertaling en zegt: “De bedoeling van een historische atlas is te laten zien hoezeer de wereld veranderd is”. Hij vertelt in zijn persoonlijk getinte verhaal dat hij als kind al dol op atlassen was en hij noemt vele titels.

De Atlas van de wereldgeschiedenis is ingedeeld in 13 hoofdstukken met een chronologische volgorde, voorafgegaan door een inleiding van Christian Grataloup waarin hij zijn keuzen verantwoordt. Het eerste hoofdstuk bestrijkt in tijd de grootste periode: hier gaat het over het begin van de mensheid tot 3000 voor Christus, de ontwikkeling van mensachtigen naar mensen. Waarschijnlijk is de Riftvallei de wieg van de mensheid; van hieruit vond de verspreiding van mensenrassen over de wereld plaats.

Ook de bijbel heeft een plaats in deze atlas. Hoewel er volgens de auteur geen archeologisch bewijs is, laat hij wel de uittocht van het volk Israel onder leiding van Mozes uit Egypte zien. Ook de koninkrijken van David en Salomo worden op kaarten afgebeeld evenals de zendingsreizen van de apostel Paulus naar Turkije en Europa. Er is meer religie in dit boek zoals de verspreiding van het Boeddhisme dat zijn oorsprong heeft bij de rivier de Ganges in India en het ontstaan van de islam in de 6e eeuw in Mekka.

Indrukwekkend is de kaart met het Perzische Rijk dat maar liefst 10 miljoen vierkante kilometer besloeg van Turkije tot de rivier de Indus. Ook het Romeinse Rijk krijgt de nodige aandacht met interessante kaarten van het oude Rome en Pompeï in 79, voordat de vulkaanuitbarsting de stad verwoestte. Boeiend zijn ook de kaarten met de grote volksverhuizing in de 5e eeuw en de zijderoutes, overigens een term uit de 19e eeuw, die de handelsroutes tussen de Middellandse Zee naar China aanduiden. Opvallend is de kaart met de Zwarte Dood, de pestepidemie uit de 14 eeuw, veroorzaakt door vlooien. De bron in het oosten is afkomstig uit China of Koerdistan, de westerse bron is te herleiden tot de havenstad Kaffa aan de Zwarte Zee. Jaartallen laten zien hoe de pest zich door de jaren naar allerlei uiteinden verspreidt. De thematiek doet onwillekeurig denken aan de actuele situatie in de wereld.

De kaarten in deze atlas laten zien dat er door de eeuwen veel menselijke dynamiek is: er is veel handel via land en over zee, er zijn kunsthistorische stromingen, er vinden aardbevingen plaats in met name Griekenland en Italië. Verder zijn er talloze oorlogen, met name in de meer recente geschiedenis hebben deze een plaats. Ook is er aandacht voor de ontdekkingsreizen van Columbus, de koloniën van westerse landen, de Joodse diaspora en ontdekkingsreizen.

Actueel is de aandacht voor de slavenhandel vanuit Afrika. Amsterdam wordt hier als havenstad genoemd op een kaart. Onlangs verscheen in opdracht van de Amsterdamse gemeenteraad het boek “Slavenhandel in oost en west”. Rotterdam wordt hier niet bij genoemd maar ook deze havenstad was bij de handel in slaven betrokken. Onlangs verscheen een boek dat dit documenteert: Rotterdam in slavernij.

Een kaart die je niet direct zou verwachten is die van het Franse wegennet aan het begin en einde van de 18e eeuw. De reistijd blijkt in deze periode met de helft te zijn bekort door verbetering van de wegen. Frankrijk heeft dan al 30.000 km aan geplaveide wegen met een standaard breedte van 60 voet (bijna 20 meter) die zijn omzoomd door bomen. Op een andere kaart zijn de 83 departementen van Frankrijk te zien met centraal gelegen de hoofdsteden. Uitgangspunt was dat de hoofdstad van een departement in een dag per paard bereikt moest kunnen worden.

Een andere opmerkelijke kaart is die met overzeese strafkampen in koloniën waar mensen dwangarbeid moesten verrichten. In de 20e eeuw krijgen naast de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ook de Armeense genocide aandacht evenals De Goelag, de straf- en werkkampen in de Sovjet Unie waarheen 19 miljoen mensen werden verbannen.

Een weinig belichte militaire operatie in de Tweede Wereldoorlog – voor mij was dit althans een nieuw gegeven – is operatie Dragoon, de landing van 3 Amerikaanse devisies en het Franse leger op 15 augustus 1944 in de Provence. De kaart van de Holocaust is indrukwekkend in zijn grote aantallen slachtoffers.

Ook de recente geschiedenis krijgt aandacht zoals de Israelische oorlogen en de Palestijnse gebieden, het ontstaan van 27 staten sinds 1991 op de Balkan en in de voormalige USSR. Het lijvige boek sluit af met de ontwikkeling van de Europese eenwording waartoe al in 1951 de eerste aanzet werd gegeven door de oprichting van de EGKS: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Andere actuele kaarten zijn de 13 Amerikaanse interventies in de wereld, de muren die er tussen landen zijn gebouwd vanaf 1900, de verandering van het klimaat met name in Afrika en Azië.

Het boek is helder van opzet, met begeleidende teksten die beknopt maar duidelijk de kaarten toelichten.

Een prachtig boek om steeds weer ter hand te nemen!

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Recensie door: Steffie Verspeek-Dielis

Wereldgeschiedenis verbeeld

[Recensie] In de Atlas van de wereldgeschiedenis is in 515 kaarten de geschiedenis van de mensheid opgenomen. In 13 delen reis je aan de hand van kaarten door de tijd. Elk deel toont een ander tijdperk. De delen volgen elkaar in chronologische volgorde op. Zo kun je als lezer zien hoe de verdeling van verschillende volken over de wereld zich ontwikkelde en welke invloed de volkeren op elkaar hadden.

De atlas bevat heldere, overzichtelijke kaarten die je vaak in één oogopslag tonen welke volken om welk gebied streden en wat het resultaat van die strijd was. De tekst bij de kaarten geeft extra informatie over bijvoorbeeld de strijdende volken, de leiders en belangrijke steden. Daarmee is de atlas niet slechts een kaartenboek, maar echt een les in de wereldgeschiedenis.

Wat de Atlas van de wereldgeschiedenis ook bijzonder maakt, is dat er in tegenstelling tot veel andere wereldgeschiedenisboeken ook aandacht is voor de niet-westerse geschiedenis en -ontwikkeling. Er is namelijk meer aandacht voor de geschiedenis van Azië, en dan met name China. En dat is gezien de invloed die China tegenwoordig heeft ook logisch.

Toch ontbreekt er nog wel een deel van de wereldgeschiedenis. Met name de invloed van Zuid-Amerika, Afrika en Australië komt maar beperkt aan bod. Terwijl de interactie van de westerse landen met de inwoners van deze werelddelen toch wel degelijk invloed heeft gehad op de wereld zoals deze tegenwoordig is.

Maar het slechts beperkt belichten van de werelddelen Zuid-Amerika, Afrika en Australië is niet het grootste minpunt aan de Atlas van de wereldgeschiedenis. Het grootste minpunt zit hem namelijk in de afwerking van de Atlas. Op verschillende pagina’s ontbreekt namelijk de legenda, waardoor de kaarten lastiger te lezen zijn. Daarnaast zitten er veel typfouten in de tekst. Dat is slordig, maar zorgt er ook voor dat het vertrouwen in de accuraatheid van de kaarten afneemt. Met wat extra controle was dat makkelijk te voorkomen geweest.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Recensie door: Jef Abbeel

De geschiedenis van de mensheid in 515 kaarten

[Recensie] Deze atlas van de voormalige hoogleraar geografie in Parijs Christian Grataloup verscheen in 2019 in het Frans en is nu vertaald. Met zijn 515 kaarten en 639 pagina’s is hij twee à drie keer zo omvangrijk als de gemiddelde historische atlas. En de prijs is zelfs lager.

Ik vind hem vooral belangrijk omdat er nogal wat onderwerpen in staan die in de meeste atlassen niet voorkomen of minder aandacht krijgen. Enkele voorbeelden: de Austronesische, koloniserende zeevaarders rond 4.000-1.200 v.C.; de Noordpool en de volkeren daarrond in de prehistorie; de (veronderstelde) tocht van Mozes door de woestijn; koper- en ijzerproductie in Afrika tussen 2.500 en 400 v.C.; de handel tussen het Romeinse Rijk en China in de 2de eeuw n.C.; het eerste Chinese keizerrijk (221 v.C.); het ontstaan van Rusland in de 9de eeuw en van Hongarije in de 10de eeuw; de pandemie van de Zwarte Dood / pest in de 14de eeuw; de verspreiding van de Joden tussen de 1ste en de 16de eeuw en tussen de 16de en de 20ste eeuw; de indrukwekkende islamitische veroveringen; de reizen van Willem van Rubroek (1253-1255), Marco Polo (1272-1275) en Zheng He (1404-1433); de kastelen die Frans I liet bouwen, het aantal nachten dat hij doorbracht op (783!) verschillende verblijfplaatsen; het aantal mensen dat door wolven opgegeten werd in Frankrijk tussen 1580 en 1840 (1600 !); de snelheid waarmee het nieuws van de moord op Hendrik IV zich in 1610 verspreidde over Frankrijk; China 1644-1911; de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1697); de uittocht van de Franse protestanten (1685-1787); Napoleon in Egypte en in Rusland; de bouwactiviteiten van Hausmann in Parijs; emigratie 1820-1914; overzeese strafkampen 1750-1950; verval van China in de 19de eeuw; expansie van Rusland 1533-1876; het imperialisme van de VSA 1850-1950; de Japans-Russische oorlog 1904-1905; Japanse veroveringen en gruweldaden 1875-1945; de Armeense genocide 1915-1916; de goelag 1929-1953; nieuwe staten sinds 1991; de Arabische Lente en Syrië 2010-2020; de Nieuwe Zijderoute; onderzeese kabels; muren 1900-2020; klimaatverandering; de zeeën en de polen met de noordelijke doorvaart.

Er is een dubbel register: personen en plaatsen. Bij elke kaart staat ook duidelijke uitleg.

Enkele opmerkingen: de volgorde is helaas niet altijd chronologisch: het Romeinse Rijk (p. 40-41) staat voor Mesopotamië (p. 42-43) en Egypte (p. 44-47), maar komt nadien wel uitgebreid terug (p. 80 e.v.). En zo zijn er veel voorbeelden. Gelukkig wordt bij elke kaart wel verwezen naar hetzelfde thema in de vorige en de volgende kaarten. Soms staan er enkel eeuwen i.p.v. data, b.v. bij de oudste universiteiten (p. 168-169). Bij Europa na het Congres van Wenen wordt het Koninkrijk der Nederlanden gewoon ‘Nederland’ genoemd (p. 420-421). Bij de landen die havens van China inpalmden in de 19de eeuw ontbreekt België (p. 358-359 + p. 366). De Japans-Russische oorlog van 1904-05 wordt hier de Russisch-Japanse genoemd, alsof Rusland de aanvaller was (p. 367). De hongersnood in de SU van 1931-1933 staat erin, maar die van 1921-1923 met 6 miljoen doden ontbreekt. Frankrijk en zeker Parijs krijgen heel veel aandacht. In het register ontbreken wel veel plaatsnamen; een paar voorbeelden: Tongeren (p. 93), Firenze (p. 209), Tasmanië (p. 365 e.a.), Nieuwpoort (p. 458), Odessa (p. 459 + p. 471), Smolensk (p. 459, p. 471), Tsaritsyn en Jekaterinenburg (p. 471), Pyongyang (p. 550), Potsdam (p. 586-587). En het lettertype van het register is ook heel dunnetjes. Ik vond maar één drukfoutje: ‘ovoor’ i.p.v. ivoor (p. 225).

Voor gebruik op school lijkt mij de atlas van Hayt-Grommen (Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis) beter: bij Grataloup is er te weinig aandacht voor België en Nederland, de grenzen op de kaarten zijn niet zo duidelijk afgelijnd en de kaft is te slap. Maar voor gebruik thuis is Grataloup veruit de beste.

Eerder verschenen op Jef Abbeel

Samenvatting

'De allerbeste historische atlas die ik ken.' David Van Reybrouck

Met een voorwoord van Maarten van Rossem

De Atlas van de wereldgeschiedenis maakt duidelijk welke gebeurtenissen uit het verleden hebben geleid tot de wereld van vandaag.

* de geschiedenis van de mensheid in 515 kaarten
* van de Mesopotamiërs en de Oude Egyptenaren tot de Koude Oorlog en de opkomst van China
* de nieuwste historische inzichten
* de meest creatieve cartografie
* een verhelderende tekst plaatst iedere kaart in de context van de wereldgeschiedenis

'Een onmisbaar standaardwerk over de geschiedenis van de mensheid.' Le Monde

'Waanzinnig, en zo inzichtelijk! Als je de kaarten ziet, zie je hoe de wereld veranderd is.' Lidewijde Paris, Max Nieuwsweekend, Radio 1

'Een fraai en verrassend compleet overzicht. De Atlas van de wereldgeschiedenis heeft alles in zich om een standaardwerk te worden. Een fantastische manier om de wereld te ontdekken.' New Scientist, Boek van de Maand

Toon meer Toon minder
€ 34,99

Verwachte leverdatum: vrijdag 21 januari


Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
ISBN
9789046827321
Verschijningsdatum
november 2020
Druk
1
Aantal pagina's
640 pagina's
Illustraties
Ja
Nurcode
680: Geschiedenis algemeen
Thema's
  • Geschiedenis en archeologie
  • Geschiedenis
  • Algemene en wereldgeschiedenis
Categorieën

Uitgever
Nieuw Amsterdam

Vertaald door
Asterisk

Service & contact

Heb je ons nodig? Onze klantenservice helpt je graag verder

Klantenservice

Gratis bezorging

vanaf € 17,50

Retourneren

retourneer je artikel

Op werkdagen voor 23:00 besteld

morgen in huis

Stevig verpakt

bezorgd door PostNL

Veilig en snel winkelen

Betaalmogelijkheden