Voor 23:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €17,50

Steun de boekensector

Lessen in orde op de basisschool

Handboek voor de onderwijspraktijk

Taal: Nederlands
0,2/5
1 recensie
Lessen in orde op de basisschool
Lessen in orde op de basisschool

Recensie

Aantal recensies: 1

Recensie door: Hanneke Arts-Honselaar
4/5

Handboek voor de onderwijspraktijk

[Recensie] Lessen in orde op de basisschool laat zien hoe je een vriendelijke en veilige omgeving kunt creëren, waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Als centraal uitgangspunt van het boek kiezen de auteurs: het gedrag. Het boek beschrijft in vijf delen gedrag dat van invloed is op de onderwijspraktijk in de basisschool: het gedrag in de klas (deel 1), het gedrag in school (deel 2),  het gedrag van de leerkracht (deel 3), het gedrag van ouders (deel 4) en het gedrag van de leerling op basis van casuïstiek (deel 5).  De visie op gedrag die de auteurs hanteren is de zogenoemde ecologische visie of ‘Whole School Approach’ die ervan uit gaat dat een individu altijd deel uitmaakt van een systeem. Het boek gaat uit van wetenschappelijke theorie maar beschrijft de dagelijkse praktijk.

In het gedrag in de klas komt de rol van de leerkracht in het beïnvloeden van het gedrag van leerlingen aan bod, het opbouwen van een relatie met leerlingen en het ontwikkelen van vaardigheden in het organiseren van een heldere structuur voor leerlingen. Als voorwaarden voor goed klassenmanagement beschrijven de auteurs de vaardigheid om activiteiten van leerlingen te organiseren door op meerdere manieren instructie te geven. Hierbij wordt het  directe-instructiemodel behandeld als goede basis voor het geven van adaptief onderwijs. Ook wordt ingegaan op grensoverschrijdend gedrag van leerlingen ofwel individueel ofwel als groep.

Het gedrag in school (deel 2) plaatst de klas in het bredere perspectief van de school als geheel. Dit deel legt uit waarom de kwaliteit van het lesgeven slechts voor een deel afhankelijk is van het doen en laten van de individuele leerkracht en de individuele leerling. Het pedagogisch klimaat van de school is minstens zo belangrijk. Bij de bespreking van dit pedagogisch klimaat hanteren de auteurs de pedagogische uitgangspunten van Brophy voor een positief leer- en leefklimaat: het bieden van structuur voor het organiseren van activiteiten van leerlingen; eensgezindheid onder opvoeders en het je als opvoeders houden aan gemaakte afspraken en regels.

Het gedrag van de leerkracht (deel 3) zoomt in op de leerkracht en zijn karaktereigenschappen. Kernbegrip hierbij is: aandacht. Dit deel gaat in op de structuur van de persoonlijkheid van de leerkracht en legt uit dat die is opgebouwd uit een aantal ‘onderdelen’ (Ouder, Volwassene, Kind). Door hier inzicht in te krijgen, kun je als leerkracht de aanpak in je lessen variëren. Daarnaast wordt beschreven hoe het gedrag van de leerkracht de interactie met anderen beïnvloed en worden de communicatie-mogelijkheden en moeilijkheden met leerlingen uitgediept.

In Het gedrag van ouders (deel 4) worden verschillen tussen scholen beschreven in de mate waarin  partnerschap tussen ouders en school in de schoolcultuur is verankerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de informatiegerichte school, de structuurgerichte school, de relatiegerichte school en de samenwerkingsgerichte school. Aangegeven wordt dat het voor ouders van belang is dat school voorspelbaar is (adequate informatie op website en in schoolgids), anderzijds mag school van ouders verwachten dat zij bereikbaar en betrouwbaar zijn bij afspraken. Daarnaast wordt ingegaan op de opbouw van oudergesprekken en worden de manieren beschreven waarop een school kan omgaan met conflicten tussen ouders en leerkrachten.

In Het gedrag van de leerling: casuïstiek (deel 5) tenslotte, wordt materiaal aangeboden waarmee de lezer met de aanpak van probleemgedrag van individuele leerlingen kan oefenen. Leerkrachten kunnen dit materiaal toepassen in intervisie in kleine groepen van drie tot vijf collega’s om het gedrag van de leerlingen te bespreken. Over vijf hoofdstukken verdeeld biedt dit deel steeds twee cases aan van een bepaald type probleemgedrag: leerlingen met onbevredigende leerresultaten; leerlingen met vijandig gedrag; leerlingen met niet-adequaat schoolgedrag; leerlingen met problemen in de sociale omgang en meerbegaafde leerlingen.

Aantrekkelijk aan dit boek vind ik vooral dat het niet de individuele leerling met probleemgedrag, de beginnende leerkracht of het pedagogisch klimaat in de school als uitgangspunt kiest. Centraal staat het lesgeven aan een groep, de onderwijspraktijk zelf dus. Het boek belicht alle aspecten die op deze lespraktijk invloed uitoefenen en medebepalend zijn of je als leerkracht je lessen op orde kunt krijgen en houden.

Voor beginnende leerkrachten die binnen hun stagescholen hun weg zoeken (of in een eerste baan) biedt dit boek snel en gedegen inzicht in de vele aspecten binnen de school die een rol spelen bij en invloed uitoefenen op de eigen lespraktijk.

Het ondersteunt bij het reflecteren op de eigen onderwijspraktijk tegen het bredere palet van de omgeving waarbinnen het eigen handelen een plek krijgt. Tegelijkertijd maakt het boek de beginnende leerkracht gevoelig voor het feit dat het eigen handelen is ingebed in dit bredere geheel en daar ook invloed op uitoefent. Het boek sensibiliseert aankomend leerkrachten daardoor voor het belang van communicatie met betrokken partijen buiten de eigen klas: collega’s en ouders. 

Uitgeverij Coutinho biedt naast het boek online veel materiaal aan waardoor aan de uit het boek gewonnen inzichten concreet handen en voeten gegeven kan worden in de eigen onderwijspraktijk.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Samenvatting

Iedereen, leerlingen en leerkrachten, wil graag dat er op school een goede sfeer is. Als de sfeer goed is, kan iedereen zich er thuis voelen en het gevoel hebben erbij te horen en gezien te worden. Pas als de sfeer goed is, is er ruimte voor goed onderwijs. Dat is immers waar leerlingen recht op hebben en wat leerkrachten graag willen geven.

Dit boek laat zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je lessen in orde zijn, dat wil zeggen hoe je een vriendelijke en veilige omgeving kunt creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren. Centraal staat daarbij het gedrag: dat van jezelf als leerkracht, zowel individueel als in teamverband, en dat van de leerling, zowel individueel als in groepsverband. Omdat gedrag, en dus ook probleemgedrag, altijd plaatsvindt in een omgeving waar de leerkracht en de leerlingen deel van uitmaken, wordt in deze uitgave dat gedrag niet bekeken als iets wat op zichzelf staat, maar zoveel mogelijk in relatie tot de omgeving.

Lessen in orde is verrijkt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over uiteenlopende onderwerpen (inzichten van onder meer Hattie, Verhaeghe, Kirschner, El Hadioui, Sampson, Hermsen en Renes, het Sociaal Planbureau en de OESO). De dagelijkse onderwijspraktijk staat daarbij nog altijd centraal: probleemgedrag, ICT in het onderwijs, motivatie, gezag, differentiatie, School Wide Positieve Behavior Support. Ook wordt ingegaan op vragen die momenteel in onderwijsland leven: hoe geef ik vorm aan passend onderwijs; is er nog wel een rol weggelegd voor het bildungsideaal; hoe kan het hoge ziekteverzuim en uitvalpercentage onder leerkrachten worden teruggedrongen of - beter nog - worden voorkomen, wat is de rol van de overheid bij de vormgeving van het Nederlandse onderwijs en wat zou die moeten zijn; en in welke situaties mag een leerkracht fysiek ingrijpen?

Dit boek is geschreven voor opleiders en studenten aan pabo's en voor alle leerkrachten die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren en die (nog) elke dag willen leren.

Peter Teitler is na zijn universitaire studies aardrijkskunde en geschiedenis les gaan geven in het voortgezet onderwijs. Ook volgde hij de studie onderwijskunde en een opleiding tot leerlingbegeleiding. Zijn kennis en ervaring als leraar, lerarenopleider, trainer van schoolteams en counselor heeft hij in dit boek verwerkt. Hij schreef eerder de succesvolle uitgave Lessen in orde. Ans van Brussel kan putten uit een bijna veertigjarige ervaring in het basisonderwijs. Ze is groepsleerkracht geweest in Amsterdam-Noord, alsook in De Pijp en Amsterdam-Zuidoost, waar zij ook RT- en IB-werkzaamheden heeft verricht. Ze stond tot voor kort in Almere voor de klas. Dankzij dit schrijverscollectief worden theorie en praktijk dan ook nadrukkelijk verbonden.

Toon meer Toon minder
€ 33,95

Verwachte leverdatum: dinsdag 29 september


Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
ISBN
9789046907252
Verschijningsdatum
juni 2020
Druk
2
Aantal pagina's
344 pagina's
Illustraties
Ja
Nurcode
841: Onderwijskunde
Categorieën

Uitgever
Coutinho

Service & contact

Heb je ons nodig? Onze klantenservice helpt je graag verder

Klantenservice

Gratis bezorging

vanaf € 17,50

Retourneren

retourneer je artikel

Op werkdagen voor 23:00 besteld

morgen in huis

Stevig verpakt

bezorgd door PostNL

Veilig en snel winkelen