Altena, Bert

Altena, Bert

77 Recensies

Woke theater

De mens achter de monnik

Mens worden is een kunst

Heb lief en doe wat je wilt

Kwetsbaarheid omhelzen

Bottom-up kerk

Israël-Palestina

De namiddag van het christendom

De andere kant van de muur

Staan in de wereld van nu

Overweldigend

Vrijheid in gevangenschap

Hoofdsom der historie en andere teksten uit de oorlogsjaren

Leve de dood?

Leve de dood?

Wie is de mens

Mystiek

Ziel zoekt zin

Ik wil begrijpen

De ontdekking van de aarde

Blijf bij je bevrijder

Vrede in het na-christelijk tijdperk

Stevig staan in een kwetsbare wereld

Boven is onder ons

Te midden van het tumult

Rondom Cornelis Verhoeven

Messianisme als gevaarlijke herinnering

Vele talen, in alles de liefde

Pater Frans van der Lugt geraakt door de Heilige Geest

Losertheologie

‘Zoektocht naar betekenis'

Levensduiding in het licht van transcendentie

Leven in volheid

Drijfveren

Mozes' nalatenschap

Met Nederland in therapie

Theater voor engelen

Het Gebed, het Woord, het Gelaat

Nooit heb ik niets met U

Volk en elite

De werelden van Hannah Arendt

Onuitsprekelijk paradijs

Brandend verlangen

Het raadsel van God

Van liefde gesproken - Miniaturen bij Johannes

Religieus atheïsme

Stiefkind van de rede

Jezus in christendom en islam

Erasmus dwarsdenker

De eeuwige nar

Maar wij hadden zo gehoopt

De getemde mens

Eindelijk volwassen

Alle dingen nieuw I: Inleiding en Invocatio

Geen toekomst zonder kleine goedheid

Verdraagzame Islam

Volharden in de broosheid

Het verlangen naar zin

De multiculturele uitdaging

In het geheim geloven

Een kleine geschiedenis van het wonder

‘Mensen, het is lastig maar het kan…’

Ode aan de verliezer

Het geschenk van vertrouwen

Hoe wij hier ook samen kwamen

Moraal

Verlangen naar een nieuw christendom

Is Europa nog christelijk?