Breur, Jolanda

Breur, Jolanda

Jolanda Breur  begon haar journalistieke loopbaan op de redactie religie & filosofie van dagblad Trouw. Inmiddels werkt ze tien jaar als zelfstandig journalist voor verschillende media. Ze schrijft vooral over de manier waarop mensen betekenis geven aan hun leven. Haar verhalen draaien om zingeving en levensbeschouwing, want bij tijd en wijle zijn we graag bezig met datgene waarvoor we het allemaal doen. www.jolandabreur.nl

3 Recensies

Aap zoekt zin

De dood is een filosoof

God 3.0