"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges
Cohen, Jaap

Cohen, Jaap

(1980) is historicus. Hij verbindt graag de actualiteit aan de geschiedenis (en andersom) en publiceert daarover in uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften. Daarnaast schrijft hij recensies in NRC Handelsblad en Geschiedenis Magazine.jaapcohen.nl
In 2015 promoveerde hij aan de UvA op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido). Eerder verscheen What’s New? 100 vergelijkingen tussen het verleden en vandaag (Querido, 2011). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.

10 Recensies

Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork

Compartimenten van vernietiging

Een kleine stad bij Auschwitz

Hun beloofde land

Mij krijgen ze niet levend

De zondvloed

Een kort oponthoud