Deckx, Bart

Deckx, Bart

Bart Deckx volgde de lerarenopleiding voor de vakken Nederlands, godsdienst en geschiedenis en behaalde later een master in de theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn interesseveld is dan ook zeer breed. Zo boeit ook de literatuur in al haar facetten, fictie en non-fictie, hem. Sinds 2011 geeft hij de vakken Nederlands en godsdienst in het voortgezet onderwijs in Vlaanderen.

40 Recensies

Sieg heil!

De Spaanse Inquisitie

Acht dictators uit de twintigste eeuw

De coronastorm

Wat op het spel staat

Bespiegelingen over levenswijsheid

Vergeten volkeren

De zeven steden

Man haalt rijbewijs

Het lam Gods in detail

Rede & religiositeit

Het einde van de affaire

15 eeuwen Nederlandse taal

Het menselijke kwaad

Bij ons in Auschwitz

Xerxes in Griekenland

Het karaokemeisje

Antisemitisme hier en nu

Xenophon, Het diner

De staatsinrichting van Athene

Cleopatra

Wie zwijgt

VIN

Auteur:

Ruth Lasters

Artikel door:

Bart Deckx

Partizaan Winter

Theater

De onvolkomenheid van de mens & het streven naar perfectie

Serotonine

Venetië. De leeuw, de stad en het water

Kunst & christendom. 300 taferelen

Buitenspel

Marie Antoinette

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

De vrijheidsillusie. Essays

De onfatsoenlijken. Een reis door populistisch Europa

Wat zou Aristoteles doen?

Huil maar, ik wens je uitstel toe