Eykens, Joshua

Eykens, Joshua

Joshua is geboren en getogen in de stille Vlaamse Kempen. Na zijn opleiding in de orthopedagogie aan de Artesis-Plantijn Hogeschool te Antwerpen studeerde hij sociologie en conflict- en ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Gent. Momenteel is hij aan de slag als doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. Daar doet hij onderzoek naar communicatiepatronen binnen de sociaal wetenschappelijke disciplines. Hij heeft een sterke interesse in sociale netwerk analyse, sociologie en geschiedenis van de wetenschap, en sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

1 Recensies

Wetenschappers in actie