Laurense, Marijke

Laurense, Marijke

(1957) groeide op in een doopsgezind domineesgezin in Bolsward en Delft en studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap in Groningen en Bremen. In 1993 promoveerde ze in Groningen op haar boek ‘Literaire intolerantie’, een filosofisch en sociologisch onderzoek naar de historische tegenstelling tussen hoge en lage literatuur. Ze werkte vervolgens als docent en studieadviseur aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Sinds 2011 schrijft ze recensies en interviews voor de pagina’s religie & filosofie en de zaterdagbijlage Letter & Geest en Tijdgeest van dagblad Trouw. Kijk ook op: https://marijkelaurense.nl/journalistiek/

 

272 Recensies

Anam Cara

Hedendaagse Christuservaringen

Open en onbevangen

De gouden weg naar Samarkand

De koe die naar de hemel vloog

Hoe je Babylon zegt

Oog in oog met de goden

Lessen van King

De oude man van Masyaf

Japanse mythen

De beste helft

Kamp Erika

Schurken en heiligen

Nicolaas Kluiters

Muziek van de stilte

De duivel in de Nederlandse literatuur

Levenslessen van een rabijn

De duivel in de Nederlandse literatuur

Magisch dagboek

Een korte geschiedenis van het antisemitisme

De vrouw die Friesland redde

De laatste witte man

Liefde in tijden van haat

Passage naar Rome

Mannen in Marcus

De kruik van Pandora

Kinga Bán

Ontaard land

Koloniekind

De tand van de Profeet

Verdwenen levens

Tot in de puntjes …

Al mijn moeders

Dan liever dood!

Hemelrijk

In de ban van Mohammed

De kosmos geschreven

Het evangelie spiritueel gelezen

Geen tijd verliezen

L. De lezer van de 19de eeuw

Dostojevski en de liefde

De laatste heer

Toverij, contramagie en bijgeloof, 1580-1800

Het land van de suikermolen

Primo Levi na God

De boekhandelaar van Florence

Alle verstand te boven

Jezus in christendom en islam

De dochters van de Winterkoningin

Van Elburg tot Deshima

De eeuwige nar

De Friezen

Papyrus

Nieuwe kruisvaarders

Spinozaland

In het geheim geloven

Een kleine geschiedenis van het wonder

Het geheim van de Gucci-koffer

De hofdame

Nobele wilden

Lachen om Levie

Cubed

Spiritueel Bijbellezen

Leven zonder oplossing

De oorsprong van taal

Franse les

Verlangen naar een nieuw christendom

15 eeuwen Nederlandse taal

Mijn lieve Calpurnia

Kleine handen

"Ik doe krant"

Lijden. De lessen van Job

Hannelore

Liefde is licht

Meer geluk dan grijsheid

De ontdekking van het innerlijk

Pilgrim Fathers

Wat is God

Vrouwen, eten en God

Rolduc

De paus van Amsterdam

Wie domme dingen doet wordt wijs

De grote stad

Seks en de kerk

Het leven van Jezus Christus

Spiritueel moederschap

Hemel en hel

Wijsheid in emotie

Neem je plaats in

De bananengeneratie

Lieve hemel

De Bijbel - Het boek, de verhalen, de geschiedenis

De geniale taal

Religiestress

Minima Moralia

Katholiek in de Republiek

Waarom religie blijft

Door de glazen deur

Land van mensen

Oud- en nieuw-katholiek

Kunst & Christendom

De eeuwige kop van Jood

De drie vragen. Wie ben ik? Wat is echt? Wat is liefde?

De verloren kunst van de heilige geschriften

Is er een hemel voor autisten?

Doordenken over dooddoeners

De onzichtbare keizer

Heidense heiligdommen

Stella

De sjamaan en ik

Voorbij het geheugen

Niet te geloven

Wijvenwereld

Een kerk die knielt. Pleidooi voor nederigheid

De advocaat van Holland

Kabbalah קבלה

Weldra zal ik onder de guillotine liggen

Godvergeten. Gedachten over geloof en dementie

De zegen van soberheid - God vinden in de veertigdagentijd

Hitlers jongste hoop

Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos

Viglius van Aytta. Friese Europeaan avant la lettre

De Bijbel in Nederland

Wanneer het water breekt

Voorbij geweld en discriminatie - Een postkoloniale lezing van de Bijbel

Het huis vol

Willibrord door de eeuwen

Abraham. Kroniek van een politieke dynastie

En nu ben ik aan de beurt. Spiritualiteit van het sterven

Maria van Gelre, 1380-1429 - Sporen in het landschap

Spelen met grenzen

Onorthodox

God en de moraal. Een andere kijk op Bijbelse ethiek

Jezus. Het verhaal van een leven

De Joden van Antwerpen

Het beloofde feest

Kabbala als levenskunst

Een calvinistisch land?

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Gouden vertaalregels

De Prins. Willem van Oranje

Alleen op de wervelende wereld

Gewetensvrijheid in het geding

God en Geld

God en ik

God voor niet-gelovigen

In negen stappen naar innerlijke bloei

Oogzenuw

God. Een menselijke geschiedenis

Ontzielde wereld. De existentiële dreiging van Big Tech

Mohammed. Perspectieven op de Profeet

Kom vrouwen, aangepakt!

Jezus, een mensenleven

Wereld in wanorde

Geloven op de tast

Rebible

Gelukkig hebben we de foto's nog

De eerste wereldtaal

Gods huis in de steigers

Dag leven, dag boeken!

Cupido en Sideron

De logica van geluk

Motel songs

Christendom en antisemitisme

Heilige strijd

De veilige kerk

Future sex

Ik ben Eleanor Oliphant (met mij gaat alles goed)

De dag dat ik Jezus ontmoette

Retour San Sebastian

Kwetsbare liefde

Het leven van Apollonius van Tyana

De mug en de kaars

God is een vluchteling

Spreken met liefde, luisteren met compassie

Exit West

Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen

Ongebaande wegen

Met beide benen op de grond

Is het de schuld van de ENE?

Wat blijft god na kaalslag

Flexibel geloven

God is rood

Ontelbare enkelvouden

Wie is moslim?

De Koran uitgelegd

Man van de hemelse vrede

Van totem tot verrezen heer

De geuzendochter

Om te geloven heb ik de kerk nodig

De kracht van het goede

Het Joodse koninkrijk van Himyar en de christelijke martelaars van Nadjrân

Levi’s eerste kerstfeest

De kleine moskee op de prairie

De Westermoskee

Handen

Jezus en de vijfde evangelist

Met het oog op moslims

Cissy van Marxveldt

Paulus, onze liefste vijand

Go East

Over hebzucht en begeerte

In Gods hand

Hier in het Oosten alles wel

Tussen geloof en ongeloof

Doopsgezinden in Friesland

Geroepen tot hoop

Ontroerende onzin

De nacht van de biechtvader

Catharina Halkes: Ik verwacht iets groots

Een jaar lang lezen

Vreemde vogels

Het einde van de wereld (interview)

Het seculiere experiment

De kracht van de contemplatie

Twee maal twee is vijf

Petrus

Jacobs vlucht

Buit, een jachtjaar

God, iets of niets?

De beloofde stad

De uitweer

God heeft ook een fiets

Nora

Et resurrexit

Schoonheid ervaren

Ferdinand en Johanna

500 jaar Protestantisme

‘Kom en zie!’

De Franken en het christendom

Geloof alleen!

Een zaak van liefde

Zingeving in het Westen

Hoe lees ik?

Nieuw gebedenboek