Lok, Ankie

Lok, Ankie

Ankie Lok (1981) is freelance journalist en redacteur. Ze is gevestigd in Rotterdam, maar de banden met het Noorden en met Amsterdam raken nooit meer los. Als journalist schrijft ze achtergrondverhalen over natuur, cultuur en geschiedenis. Als redacteur neemt ze manuscripten en drukproeven onder handen. Met een artikel over de grutto werd ze genomineerd voor de Noorderpersprijs Journalistiek. Verhalen en meer info: www.noorderschrift.nl.

6 Recensies

Het voorval

De zusterklokken

Chin. Ind. Spec. Rest.: Een verdwijnend Nederlands fenomeen

Mothering Sunday: A Romance

Spitten voor de vijand

Tjerk