"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges
Maessen, Pieter

Maessen, Pieter

studeerde politieke wetenschappen in Leiden en werkte als journalist voor onder meer Het Parool en NRC Handelsblad. Hij promoveerde op een proefschrift over de interactie tussen regering, parlement en belangengroepen.

Maessen was woordvoerder en persvoorlichter op de ministeries van Defensie en VROM en had een praktijk als communicatieadviseur met een specialisme op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling. In 2013 verscheen van hem De Poldermetropool. Wat iedereen moet weten over de Randstad. Sinds 2016 is hij speechschrijver op het Ministerie van Economische Zaken. Ik schrijf boekbesprekingen over politieke en bestuurlijke onderwerpen en over ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Nederland.

33 Recensies

Kennis als anker voor beleid

Reinier Pauw en Amsterdam (1564-1636)

Staatsmijn Beatrix

Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective

Een klein land met verre uithoeken

Beïnvloeding in Nederland en Europa

Verdreven door de Atlantikwall

De rekening voor Rutte

Het kleine leven van Norbert Jones

Wim Meijer

De Hollandse metropool

Waarom mensen in de stad willen wonen

Historische Atlas Rotterdam