Sophia van Tol

Sophia van Tol

Sophia van Tol (1991) is filosoof en redacteur. Zij studeerde filosofie in Utrecht en Groningen waarbij haar interesse uitging naar de sociale en politieke filosofie. Momenteel is zij werkzaam als redacteur voor de Internationale School voor Wijsbegeerte waar zij boeken redigeert en nieuw verschenen filosofieboeken recenseert. Daarnaast werkt zij als verslaggever voor Filosofie in Den Haag en besteed zij een groot deel van haar tijd aan lezen, lezen en nog eens lezen.

1 Recensies

The Philosopher Queens