Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten

Donderdag, 16 januari, 2020

Geschreven door: Nico Laan
Artikel door: Leonard van 't Hul

Over het sociaal proces van kunstmaken

[Signalering] Hoe komt een kunstwerk tot stand? Wat is rol van een kunstenaar bij de totstandkoming van een kunstwerk? Mozart, toch een algemeen aanvaard muzikaal genie, werkte onder strikte (zo niet verstikkende) genreregels. Maxime Du Camp geldt praktisch als medeauteur van Flauberts boeken. Er is een Rubens een Rubens als de meester zelf slechts wat gezichten toevoegde aan het werk van zijn raap?

Het zijn deze door en door sociologische vragen die de historicus Nico Laan onderzoekt in zijn Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten. De overkoepelende stelling van het boek is dat kunst tot stand komt als gevolg van een sociaal proces, en dat er in elke fase van het productieproces bepaalde instituties een doorslaggevende sturende rol spelen. Laan behandelt vervolgens in de afzonderlijke hoofdstukken uitvoerig welke instituties dat zijn.

Medemakers kan gezien worden als een omgevallen boekenkast aan kennis over de productie van kunst. Het boek kenmerkt zich dan ook niet zozeer door een duidelijke, vernieuwende these over de productie van kunst, maar meer door haar zeer doorwrochte karakter en uitgebreid arsenaal aan bijbehorende voorbeelden.

Ons Amsterdam

Eerder verschenen in Sociologie Magazine