De weg van de heks

Zondag, 24 mei, 2020

Geschreven door: , Lunadea
Artikel door: Hanneke Arts-Honselaar

Zoektocht naar de heks in jezelf

“Pas toen ik me begon te verbinden met mijn eigen aard, het diepe weten van binnenuit en vanuit de verbinding met al het leven op aarde, begonnen zich deuren te openen.”

[Recensie] Lunadea beschrijft in dit boek op authentieke wijze haar zoektocht naar de heks in zichzelf, een zoektocht naar de bezieling die in de natuur en alles wat daaruit voortkomt besloten ligt. Heksen voelen deze bezieling en de energie van de natuur aan en kunnen met die bezieling werken door middel van rituelen.

Het boek bestaat uit zes delen waarin wordt stilgestaan bij leven vanuit oerkracht; stromingen in de hekserij; rituelen; jaar-en maanfeesten; hekserij in de natuur, de stad en thuis en bij hekserij voor jezelf. Ik ga in deze bespreking vooral in op het eerste deel en het deel over jaar- en maanfeesten omdat die mij persoonlijk het meest aanspreken. Wie zich door de thematiek voelt aangesproken raad ik echter van harte aan het boek in zijn geheel te lezen. Het vormt een authentieke bron van inspiratie en kennis om je eigen weg te vinden in het heksenlandschap.

De auteur verweeft in het hele boek op een prettige manier haar eigen zoektocht en brengt haar verhaal zo op herkenbaar dicht bij de belevingswereld van de betrokken lezer. Zij beschrijft hoe ze langzaam in zichzelf de heks leerde herkennen, haar honger naar kennis over hekserij groeide en de zoektocht naar de vorm van hekserij die daaruit voortkwam. Zo ontdekte zij dat van alle vormen van hekserij de traditionele hekserij het beste bij haar past. Dit is de hekserij van vóór de heksenvervolgingen en nog vóórdat het werd vermengd met andere tradities. Het is een vrije, en op de natuur gerichte vorm van hekserij die uitgaat van je persoonlijke kracht, zonder al te veel dogma’s en regels. Precies deze vorm van hekserij is de focus van dit boek en wordt krachtig uitgedrukt in Lunadea’s motto “do no harm but take no shit”.

C2W

Lunadea wil vooral informatie bieden over wat hekserij inhoudt en hoe je als heks de magie ervan ten volle kan gaan ervaren, zodat je een magisch leven kunt gaan leven. Of je jezelf dan ook expliciet heks wenst te noemen, is daarbij niet van belang. Neemt niet weg dat de betekenis van het woord ‘heks’ erg mooi is. Het is, zo beschrijft Lunadea, verbonden met het Middelnederlandse woord ‘haechdisse’ en stamt uit de tijd dat steden en dorpen nog werden beschermd door hagen en omheiningen. Spreekwoordelijk gezien stonden heksen met hun ene been in de gewone wereld en met hun andere in de onzichtbare wereld achter de haag, die de scheidslijn van beiden vormde. Het waren wijze mannen of vrouwen die geraadpleegd werden vanwege hun kennis van de onzichtbare wereld. Zij maakten hiervoor gebruik van alternatieve geneeswijzen en kruidengeneeskunde, het ritme van de natuur en de symboliek die zij biedt en het ondersteunen daarvan met magische rituelen en handelingen.

Het ontdekken van de heks in jezelf, zo beschrijft Lunadea, is vooral een proces van jezelf en je intuïtieve vermogens leren kennen. Een van de eerste dingen die bij dit proces komen kijken is mediteren om beter contact te krijgen met het eigen onderbewustzijn. Dit onderbewustzijn geeft ons signalen over de magie die in onszelf leeft en in alles om ons heen is. Door te mediteren leren we deze signalen te registreren en te begrijpen. Daarom is het ook goed, aldus Lunadea, om voorafgaand aan een ritueel een voorbereidende meditatie te doen. Het boek biedt meditatieoefeningen, oefeningen om je intuïtie te trainen en oefeningen om te luisteren naar de stilte.

Aarden en zuivering zijn in dit proces van belang. Geaard zijn geeft stabiliteit en verbind je op energetisch niveau met de aarde waardoor je nuchter in het leven leert staan. Zuivering is belangrijk om bij je eigen gevoel te komen en te blijven. Ook hiervoor geeft Lunadea oefeningen en tips.

Het deel over jaar- en maanfeesten beschrijft hoe het vieren daarvan aan Lunadea’s beleving van hekserij verdieping gaf. Het vieren van jaarfeesten is het meebewegen met het ritme van de natuur die in je zit. In totaal vieren heksen acht jaarfeesten om daarmee de zon te eren, elk begin en hoogtepunt van een seizoen. Als de seizoenswisselingen voelbaar worden spreken heksen van het draaien van het jaarwiel. Lunadea biedt voorbeeldvieringen voor de jaarfeesten wanneer je er nadrukkelijk bij wilt stilstaan.

Naast het eren van de zon door middel van de jaarfeesten, eren heksen ook de maan en de invloed die zij heeft op het leven. Je bewust zijn van de verschillende maanfases en hun invloed op je zorgt voor inzicht in jezelf en in het leven. Vooral de volle manen en de donkere manen krijgen van heksen hierbij aandacht, omdat dit de meest magische momenten in de maancyclus zijn. Ze veroorzaakt immers niet alleen eb en vloed, maar er zijn ook diersoorten die zich enkel tijdens volle maan voortplanten en bloemen die alleen tijdens volle maan opengaan. Maar ook op mensen heeft ze invloed. Ook voor de 13 maanfeesten biedt het boek voorbeeldvieringen.

Tenslotte biedt de woordenlijst aan het einde van het boek vlot inzicht in de termen die binnen de traditionele hekserij gangbaar zijn. Je tref er onder andere termen als ‘athame’, ‘Boek der ’Schaduwen’, ‘coven’, ‘esbat’ en ‘pentragram’ in aan.

Een leuke bijkomstigheid is dat Lunadea iedere lezer een gratis heks-minitraining aanbiedt waarvoor je je kunt aanmelden via haar website lunadea.nl. Deze training blijft beschikbaar, je kunt je er dus op ieder gewenst moment voor aanmelden. 

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles