All the Sonnets of Shakespeare

Vrijdag, 22 januari, 2021

Geschreven door: William Shakespeare
Artikel door: Karl van Heijster

Opnieuw naar Shakespeares sonnetten kijken

[Recensie] Hoeveel boeken – wetenschappelijk of populair – zullen er inmiddels zijn geschreven over de Schone Jongeling, de jongeman waar Shakespeare zoveel van zijn sonnetten aan schreef? En hoeveel artikelen zijn er gepubliceerd die proberen de identiteit van zijn Donkere Dame te bepalen op basis van Shakespeares kennissenkring? Te veel, betogen Shakespeare-experts Paul Edmondson en Stanley Wells in de inleiding van door hen geredigeerde nieuwe uitgave van Shakespeares sonnetten, All the Sonnets of Shakespeare

Want strikt genomen is het tekstuele bewijs dat de eerste 126 sonnetten over één en dezelfde persoon gaan, nogal dun. Die suggestie wordt voornamelijk gewekt door het feit dat de eerste zeventien duidelijk aan een man zijn gericht, en de laatste zevenentwintig aan een vrouw. Maar de sonnetten daar tussenin zouden vaak net zo goed aan een man als een vrouw gericht kunnen zijn. Bovendien, de volgorde waarin de gedichten oorspronkelijk zijn verschenen, is niet dezelfde als waarin ze geschreven zijn. Zou men er nog steeds zo zeker van zijn dat de ‘thee’ in “Shall I compare thee to a Summer’s day?” (sonnet 18) aan een man gericht was, als deze niet voorafgegaan werd door zeventien sonnetten waarin een man werd aangespoord zich voort te planten? Daarnaast kunnen er vraagtekens gezet worden bij het autobiografische gehalte van Shakespeares sonnetten. In zijn toneelwerk bewees de schrijver immers zich uitstekend in anderen te kunnen verplaatsen. En wie zegt dat hij zich in zijn gedichten niet liet leiden door zijn gevoel voor taal en metaforen?

Het zijn dit soort aannames die de lezingen van Shakespeares sonnetten door de jaren heen hebben gekleurd. Met hun nieuwe uitgave doen Edmondson en Wells een voorzichtige poging, niet zozeer om ze tegen te spreken, maar om ze los te weken. Zo geven ze bij elk gedicht een korte toelichting. Daarin wijzen ze er expliciet op wanneer deze zowel aan een man of vrouw kan zijn gericht, of trekken ze parallellen met scènes uit Shakespeares toneelstukken. Het is hun manier om de vertrouwde lezer in de richting van een nieuw perspectief op de sonnetten te bewegen. 

Maar nog belangrijker dan hun toelichtingen, is de nieuwe, op tekstuele analyse gebaseerde (verondersteld) chronologische volgorde die ze aan hebben gebracht. En inderdaad, je zou denken dat het weinig aannemelijk is dat zoveel van de oorspronkelijk verschenen sonnetten over slechts twee personen gaan, in acht genomen dat ze tussen 1582 en 1609 zijn geschreven. Maar aan de andere kant: de sonnetten over de Donkere Dame situeren de redacteuren allemaal in 1590 -1595, in grotendeels ongewijzigde volgorde. En het gros van de overige sonnetten bevindt zich in de periode 1594 – 1600. Dat sluit meerdere geadresseerden niet uit, maar het is kort genoeg om precies één Schone Jongeling aan te nemen.

Foodlog

Naast het wijzigen van de volgorde, hebben Edmondson en Wells ze de sonnetten uit de oorspronkelijke uitgave van 1609 aangevuld met sonnetten uit Shakespeares toneelwerk. Maar ook hier slaagt hun opzet slechts gedeeltelijk. De opzet helpt om de ‘autobiografische val’ te vermijden waar sommige interpreten in trappen. Shakespeares gedichten zijn literaire werken, geen dagboekaantekeningen. Als zodanig liggen ze in het verlengde van de gedichten in zijn toneelstukken. Desalniettemin, de sonnetten uit de oorspronkelijke uitgave hebben een intieme kwaliteit die veel van de toegevoegde gedichten lijken te ontberen. Ironisch genoeg lijken de oorspronkelijke sonnetten alleen maar autobiografischer wanneer ze naast Shakespeares overige sonnetten worden geplaatst.

Maakt dat All the Sonnets of Shakespeare een mislukt experiment? Nee, integendeel. De in toegankelijk proza geschreven parafrasen die Edmondson en Wells van elk gedicht geven, ontsluiten Shakespeares vaak moeilijk doordringbare poëzie voor lezers die anders af zouden haken. Daarnaast is de uitgave prachtig uitgevoerd, van typografie tot papierdikte tot leeslint. Om over de kwaliteit van de poëzie natuurlijk nog maar te zwijgen. Deze uitgave is een perfecte aanleiding om kennis te maken met Shakespeares gedichten – of dat nu voor het eerst is, of op een hernieuwde manier.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Boeken van deze Auteur: