Amor fati

Zondag, 24 december, 2017

Geschreven door: Erno Eskens
Artikel door: Ruud Verwaal

Liefde voor je lot

[Recensie] In deze briefwisseling tussen twee bevriende filosofen wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag wanneer je leven geslaagd is. Friedrich Nietzsche stelde dat je leven gelukt is als je het wilt overdoen, zonder er iets aan te veranderen. Maar wat als de dood te vroeg aan de deur klopt, zoals het geval is bij André de Vries, bij wie agressieve prostaatkanker wordt geconstateerd? Vriend en collega-filosoof Eskens schrijft hem een brief met de vraag wat je nu aan de filosofie hebt als je door dit lot wordt getroffen. Kun je dat dan verdragen en volledig omarmen? Zo ja, dan heb je liefde voor je lot: amor fati.

Beide vrienden staan al jaren midden in het filosofische debat, en bezetten eigen stellingen waar het om hun visie op het leven gaat. Beide denkbeelden komen dan ook – al debatterend op papier – aan bod. Voer voor specialisten, maar wat droge kost voor diegenen die zich niet bezighouden met nogal wiskundig geformuleerde opvattingen over hoe de wereld in elkaar steekt.

Vooral De Vries wordt door een respectvolle en constructieve Eskens geïnspireerd om zijn levenswerk, de driewereldentheorie, theoretisch uit te diepen en te verfijnen. Het getal drie speelt door vrijwel het hele boek een prominente rol: drie filosofische kernvaardigheden (fysica, logica, ethica), drie  zielendelen (vegetatief, animaal, menselijk), drie gratiën (waarheid, goedheid, schoonheid), drie wilssoorten (lust, sociaal, verstandelijk ), drie tijdsbeelden (heden, verleden, toekomst). Eskens moet hier en daar toegeven dat hij zijn collega soms niet direct kan volgen, maar probeert – prettig voor de lezer – toch na herlezing diens gedachten op een begrijpelijker wijze opnieuw te formuleren. Dat doet hij bovendien met humor, wat samen met Eskens’ heldere stijl het boek wel degelijk leesbaar maakt voor niet-ingewijden. Al moet je het regelmatig wegleggen om alles eerst eens rustig te overdenken voor je verder gaat.

Sociologie Magazine

Eerder verschenen in Hematon Magazine

Boeken van deze Auteur:

Denkers en dwalers