Basisboek literatuur

Dinsdag, 28 juli, 2020

Geschreven door: Coen Peppelenbos, Bart Temme, Corrie Joosten
Artikel door: Evert van der Veen

Literatuur volgens het boekje

[Recensie] Dit is de zevende herziene druk die nu volledig in kleur is uitgevoerd. Het boek is bestemd voor HBO studenten en leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De auteurs zijn docent aan de lerarenopleiding Nederlands van de NHL Hogeschool.

Het boek kent – uiteraard – een goede opzet en bespreekt in een aantal hoofdstukken onder andere de schrijver, genres en literatuurgeschiedenis, analyse en interpretatie, de lezer, de literaire wereld.

In het eerste hoofdstuk vertellen diverse schrijvers over hun werkwijze en hun inspiratie. Bij de genres is er onder epiek, lyriek en dramatiek een zeer uitgebreide alfabetische opsomming. Hier komt de lezer ook niet direct verwachte items tegen als cursiefje en western. Het literatuuroverzicht is vrij kort en daarom wat schrijvers betreft uit de verschillende stijlperioden niet altijd even informatief. Veel bekende titels zal de lezer hier missen en dat geeft dit overzicht toch iets schematisch.

De selectie christelijke motieven is zeer beperkt en daarom zal de lezer – te – vaak misgrijpen. Ook is er een selectie klassiek-mythologische motieven.

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Interessant is het hoofdstuk over soorten lezers en de verschillende functies van lezen. Hier komen ook recensenten en hun argumenten ter sprake.

Er blijkt in ons land een groot aantal literaire tijdschriften te verschijnen, zo wordt in een ander hoofdstuk duidelijk. Eén van de bekendste is De Gids.

Ook is er aandacht voor uitgeverijen, de boekhandel en bibliotheken, literaire acquisitie en literaire evenementen. Er zijn vele soorten literatuurprijzen zo komt in een ander overzicht naar voren.

In het laatste hoofdstuk komen de onderwijsdoelen gedetailleerd naar voren. Of dit nu persé in dit boek moet staan, is de vraag. Deze ruimte had ik liever aan een uitgebreidere literatuurgeschiedenis besteed.

Het boek heeft een prettige lay-out die uitnodigt om te lezen en is mooi geïllustreerd.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles