Bedreigde vogels in Nederland

Maandag, 9 september, 2019

Geschreven door: Robert Kwak
Artikel door: Gerhard C. Cadée

Vogels van de Rode lijst in hun leefgebied

[Signalering] Iedereen die al wat jaren naar vogels kijkt in Nederland heeft zelf meegemaakt dat de vogelstand achteruitgaat. Wat genoot ik vroeger van al die zingende leeuweriken in het voorjaar. Hier kunnen we lezen dat het aantal broedparen nog slechts vijf procent is van dat in de jaren vijftig! Dit boek luidt de noodklok. Voor zes types leefgebied in Nederland (heide & hoogveen, boerenland, stedelijk gebied, kust & duin, bos, zoetwater & moeras) beschrijven de auteurs de zorgwekkende toestand van de broedvogelbevolking: “Alleen water- en moerasvogels houden het hoofd boven water.”

De trends zijn gebaseerd op gegevens systematisch verzameld sinds 1990, de ‘rode’ en ‘oranje’ (binnenkort bedreigde) soorten krijgen allen een aparte bespreking. De auteurs denken dat het tij te keren valt als we dat willen, ook vanuit eigenbelang: natuur is essentieel voor onze gezondheid en welbevinden en voor onze nakomelingen. (GC)

Eerder verschenen in Natura

Trouw