Biesbosch en Haringvliet

Maandag, 25 oktober, 2021

Geschreven door: Wim van Wijk, Jacques van der Neut
Artikel door: Evert van der Veen

“Natuur van wereldklasse”

[Recensie] De ondertitel Natuur van wereldklasse roept misschien verbazing op want dit beeld hebben wij waarschijnlijk niet bij het Haringvliet. Dat is toch het afgesloten water waar sinds 1970 de Haringvlietbrug ligt? Dat was een ‘ecologische dreun’ aldus de auteurs van dit boek. Via een lange weg, die uitvoerig wordt beschreven, is er nu dan eindelijk een gedeeltelijke openstelling van de sluizen waardoor het getijdeverschil is toegenomen en de natuur zijn oorspronkelijke waarde enigszins terugkrijgt.

De tekst in Biesbosch en Haringvliet is omringd door prachtige detailfoto’s van vogels en bloemen. Daarnaast zijn er paginagrote landschapsfoto’s waarbij er ook fraaie luchtopnamen zijn die zorgen voor bijzondere effecten. Deze opnamen doen aan de Waddenzee denken – het onlangs besproken boek ’61 eilanden in de Waddenzee’ – maar het is toch heus het zuiden van ons land waar deze verrassend mooie natuur zich bevindt.

Er is hier de laatste jaren flink aan herstel van natuur gewerkt en er is ook nieuwe natuur tot stand gebracht. Dat geldt voor de Biesbosch maar ook voor kustgebieden rond het Haringvliet. Het eiland Tiengemeten komt daarbij ook aan de orde. Dit heeft een interessante geschiedenis; deze zandplaat is al in de 17e eeuw bedijkt en sindsdien bewoond. Recent is het hele eiland natuur geworden en komen er jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers. Een ander hoofdstuk belicht de terugkomst van de zeearend en de visarend.

Dit boek Biesbosch en Haringvliet neemt de lezer mee op een uitvoerige ontdekkingstocht. Voor de plaatsbepaling was het mooi geweest wanneer er geografische kaartjes waren opgenomen. Nu is het voor degene die het gebied minder goed kent, minder gemakkelijk om uit de tekst op te maken waar de besproken onderdelen zich bevinden.

Boekenkrant

Jacques van der Neut is fotograaf van eerder werk verscheen in drie boeken over de Biesbosch. Hij werkte van 1977 tot aan zijn pensioen in 2020 bij Staatsbosbeheer. Wim van der Wijk werd in de Biesbosch geboren. Hij is journalist en schreef over natuur en waterbeheer. Beiden zijn enthousiaste natuurliefhebbers zoals uit dit prachtige boek blijkt dat wat het Haringvliet betreft echt een ontdekkingsreis is.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles