Blaren op de hiel

Dinsdag, 29 november, 2022

Geschreven door: Annet Peetoom
Artikel door: Hanneke van de Water

Zorgen voor je naasten

[Recensie] Mantelzorg is een ander woord voor zorgen voor je zieke naaste. Een precair onderwerp en een zware taak. In veel gevallen wordt er gezorgd voor ouders of een partner. Een kwestie van loyaliteit? Wanneer je besluit de zorg voor ouders, partner of andere naaste op je te nemen dan wacht je een pittige taak. Soms, in geval van ouders, wordt die taak verdeeld tussen eventuele broers en zussen. Dan is er weer de kwestie dat de één meer doet –of kan- dan de ander. In Blaren op de hiel zijn verschillen tussen broers en zussen de bron van veel verwijten.

Blaren op de hiel is een bundel met zestien verhalen over mantelzorg. De verhalen variëren qua emotie. Het ene moment zit je te grijnzen om een humoristische situatie en het volgende moment springen de tranen je in de ogen. Alle onderwerpen komen voorbij. Van eenzaamheid tot schuldgevoelens; van spijt tot gevoelens van pure onmacht.

“Traag bewoog zijn moeders hoofd. Hij schrok van de ogen, die hem lodderig aankeken. Zo dichtbij, oog in oog zitten met zijn moeder, hij was het niet gewend. Ze haalde haar schouders op en bleef hem aankijken, alsof ze iets van hem verwachtte.”

Peetoom levert met Blaren op de hiel een bijzondere bundel af. Herkenbaar, rakend en van groot nut voor een ieder die met mantelzorg in aanraking komt. In een fijne, toegankelijke schrijfstijl, presenteert de auteur diverse situaties waarbij zij –mede- put uit haar eigen ervaringen als mantelzorger.

Boekenkrant

De beschreven situaties zijn echter, zonder uitzondering, herkenbaar voor hen die met mantelzorg te maken hebben gehad en nuttig en leerzaam voor hen die er voor staan. Niet alleen voor wat betreft de zorg op zich, maar zeker ook in de omgang met mede-mantelzorgers in geval van gedeelde zorg. Hoe houd je de onderlinge relatie goed? Een onderwerp dat zeker niet valt te onderschatten.

“Het was niet dat haar zus haar afsnauwde of anders in elkaar stak. Dat was het niet. Het was meer de toon in haar stem, die aangaf dat zij oneindig meer gelijk had dan zij. Het was de manier waarop ze Martine zei, alsof ze niks was.”

Blaren op de hiel is primair bedoeld voor mantelzorgers, hulpverleners en mensen die familierelaties interessant vinden.

Eerder verschenen op Hanneke Tinor-Centi