Bunzing, hermelijn en wezel

Maandag, 17 oktober, 2022

Geschreven door: Edo van Uchelen
Artikel door: Bea Koetsier

Kleine roofdieren

[Signalering] Fijn dat er eindelijk eens een boek verschijnt over deze geheimzinnige, kleine roofdieren. Sinds 2020 staan ze op de Rode Lijst Zoogdieren. Bunzing en hermelijn als ‘kwetsbaar’ en wezel als ‘gevoelig’. Deze moeilijk te inventariseren dieren zijn alleen te helpen met actieve habitatbescherming. Bioloog, natuurfotograaf en marterliefhebber Edo schrijft: “Het lijkt soms wel
een complot; natuurbeschermers kiezen vliegende dieren (vogels en insecten) als indicatoren voor de biodiversiteit. Als kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën serieus meededen als indicatoren, dan zou zeker werk gemaakt worden met het herstellen
van hagen en houtwallen!” Bovendien blijken mooi aangelegde faunapassages slecht te worden onderhouden en het daarbij gebruikte zogenaamde ‘dassengaas’ is te grof. In deze uitgave vind de lezer veel informatie over leefwijze, ecologie en bescherming van de dieren.

Heel bijzonder is het verhaal over ‘pedofilie’ bij hermelijnen als methode om de soort te laten voortbestaan. Hoofdstuk 11
biedt tips voor het waarnemen en fotograferen. Vele knap gemaakte foto’s en geestige cartoons van René Nauta vervolmaken
het boek.

Eerder verschenen in Natura

Wordt Vervolgd