David Zuiderhoek

Maandag, 3 juli, 2017

Geschreven door: Max Cramer
Artikel door: Mischa Brendel

Stedenbouw moet je zien

[Recensie] Het boek David Zuiderhoek – Componist van de ruimte is zo’n typisch nicheboek: qua onderwerp erg interessant voor de relatief kleine doelgroep, in dit geval (steden)bouwkundigen, maar het zal anderen minder roeren.

Het boek is een monografie over David Zuiderhoek (1911 – 1993), die na de Tweede Wereldoorlog in dienst trad als stadsarchitect van Amersfoort, en opgedeeld in drie delen: een biografisch gedeelte, een gedeelte met negen essays over Zuiderhoeks werk en een gedeelte met jaartallen en feiten. Dat laatste deel is wellicht informatief, maar het levert weinig spannend leesvoer op.

Gelukkig kan datzelfde niet gezegd worden van de andere twee delen. Met name de biografie is boeiend: geanimeerd en wellicht af en toe ietwat gekleurd, maar dat maakt het des te interessanter. De essays zijn ook zeker niet oninteressant, al wordt nooit duidelijk waarom er is gekozen voor deze onderwerpen in deze volgorde en daarom komt dit deel van het boek wat onsamenhangend over.

In een boek over een stedenbouwkundige mag beeldmateriaal niet ontbreken en dat is hier gelukkig ook zeker niet het geval. Hoewel de beschrijvingen van het werk van Zuiderhoek erg gedetailleerd zijn, zeggen foto’s in dit geval veel meer: over stedenbouw moet je niet alleen lezen, je moet het vooral zien. En daarin slaagt dit boek prima.

Ons Amsterdam

Eerder verschenen in Technisch Weekblad