De Deltawerken

Zondag, 21 augustus, 2016

Geschreven door: Marinke Steenhuis
Artikel door: Esther Op de Beek

Must voor de Deltawerkliefhebber

[Tip] Er zijn talloze boeken gepubliceerd over de Deltawerken, dus wanneer er een nieuw exemplaar opduikt met de weinig originele titel De Deltawerken, zal dit weinig beroering teweeg brengen.

Dat is echter niet terecht, want het boek is de moeite – en de relatief hoge aanschafprijs – dubbel en dwars waard. Niet omdat het grote openbaringen of nieuwe inzichten oplevert, maar vooral omdat het volstaat met werkelijk prachtige foto’s – grotendeels van de hand van Siebe Swart – van wat wellicht Nederlands beroemdste bouwwerken zijn.

De foto’s worden begeleid door beschrijvende teksten, die zich niet uitsluitend op de bouwwerken zelf richten, maar vooral op de ontstaansgeschiedenis eromheen. En dat verwoord op een manier die net als de foto’s heel aantrekkelijk is: niet louter de droge feiten, maar ook niet lyrisch. Hier en daar staat een uitzondering, als de auteur het bijvoorbeeld heeft over ‘stuk voor stuk topwerken van innovatie’. Tussen deze beschrijvingen af en toe een interview met een expert die zijn visie op de Deltawerken geeft, wat ook lekker verfrissend leest. De eerdergenoemde ‘droge feiten’ staan overigens wel degelijk in het boek, maar dan summier in een tabel, vooraan elk hoofdstuk dat een Deltawerk behandelt. Dat werkt uitstekend en bovenal overzichtelijk.

Een heel mooi boek over bijzonder indrukwekkende bouwwerken.

Scènes

Eerder verschenen in Technisch Weekblad

[Uit de aanbiedingsbrochure] “Ontworpen als bescherming tegen het water na de watersnoodramp van 1953 behoren de Deltawerken tot de iconische monumenten van Nederland, met technische hoogstandjes als de Oosterscheldekering, de Brouwersdam en de Maeslantkering. De kracht van de Deltawerken is de unieke combinatie van civiele techniek, architectuur en landschappelijk ontwerp in een systematisch bouwwerk met een weergaloze samenhang. Klimaatverandering maakt de wateropgave opnieuw urgent. Het boek toont de unieke kwaliteiten en innovaties van de veertien onderdelen van de Deltawerken, en belicht de daadkracht van de speciaal opgerichte Deltadienst, die de delta integraal op de tekentafel legde. In interviews verkennen experts de alternatieven en opties voor het waterverdedigingssysteem. Dit boek biedt de ontstaansgeschiedenis van de Deltawerken, een actueel overzicht ervan én de uitdaging voor de toekomst.”