De dichter als idool

Woensdag, 1 maart, 2017

Geschreven door: Rick Honings
Artikel door: Joris Oddens

Literaire roem in de negentiende eeuw

[Signalering] Rick Honings is hard op weg een ster te worden. Met zijn nieuwste boek De dichter als idool plaatst hij canonieke 19de-eeuwse auteurs als Bilderdijk, Tollens, Beets, HaverSchmidt en Multatuli in een fonkelend nieuw licht door ze te beschouwen als eigentijdse beroemdheden. Hij bespreekt zowel het imago dat zij voor zichzelf creëerden als de wijze waarop ze door hun fans werden bejegend.

Hun gedichten zijn voor ons lang niet altijd meer eenvoudig te genieten. Wie kwaad wil zou Honings’ gerichtheid op dwepende juffrouwen en bedevaarten naar schrijversgraven daarom kunnen uitleggen als een slimme truc van een letterkundige die de letterkunde wil ontwijken. Dit zou deze aantrekkelijke studie echter geen recht doen. Juist door te laten zien dat 19de-eeuwse auteurs een celebritystatus genoten, daagt Honings hedendaagse lezers uit moeite te doen om iets van de eigentijdse fascinatie met hun werk te begrijpen. Soms blaast hij de intensiteit van de idolatrie een beetje op, waardoor hij de legendevorming rond zijn auteurs niet alleen deconstrueert maar ook verder uitbouwt. Zo gaat het misschien wat ver om de complimenten van bevriende schrijvers als ‘fancultuur’ te bestempelen. In het licht van zijn nobele missie valt hem dat echter te vergeven.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Boekenkrant

Boeken van deze Auteur: