De dure eed van Hannibal

Woensdag, 8 april, 2020

Geschreven door: John Prevas
Artikel door: Bert Overbeek

Leven en strijd van de grootste vijand van Rome

[Signalering] John Prevas wilde “een leesbare en onderhoudende biografie” van de Carthaagse krijgsheer schrijven die na zijn spectaculaire tocht over de Alpen de Romeinse legioenen een aantal zware nederlagen toebracht, maar er uiteindelijk niet in slaagde Rome op de knieën te dwingen. Dat is hem zeker gelukt. Een centrale plaats in zijn verhaal wordt uiteraard ingenomen door de tocht over de Alpen. Deze wordt vaak gepresenteerd als Hannibals grootste prestatie, maar Prevas merkt terecht op dat de oversteek evengoed gezien kan worden als ‘een enorme mislukking’ vanwege het grote verlies aan mankracht, zowel door de natuurlijke omstandigheden als door vijandelijke hinderlagen. Aan een uiteenzetting van de historische overlevering waagt Prevas zich nauwelijks.

Zodoende citeert en parafraseert hij bijvoorbeeld vaak zonder nader commentaar de redevoeringen die de antieke geschiedschrijvers historische figuren als Hannibal in de mond leggen. Maar hij wil dan ook geen wetenschap presenteren, maar de lezer bedienen die op zoek is naar ‘geschiedenis en avontuur’.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Kookboeken Nieuws