De Habsburgers

Zondag, 25 juli, 2021

Geschreven door: Martyn Rady
Artikel door: Djoeke van Netten

De opkomst en ondergang van een wereldmacht

[Recensie] Eigenlijk is de geschiedenis van de Habsburgers, zeker vanaf de 16de eeuw, wereldgeschiedenis. De invloed van dit ene geslacht is niet te overschatten, is de niet te missen conclusie na het lezen van Martyn Rady’s De Habsburgers. Dit geldt in eerste instantie voor Europa, maar ook daarbuiten, hoewel Azië en zeker Afrika er in het boek wat bekaaider afkomen dan Amerika. De Habsburgers streefden naar vrede en voerden (soms zinloze, aldus Rady) oorlogen, van de dertigjarige ‘wereldoorlog’ tot de eerste die die naam werkelijk kreeg. Met het einde daarvan in 1918 was ook het boek van het Habsburgse Rijk uit. Het verhaal begint veel eerder, namelijk in de 10de eeuw in Zwitserland met de eerste Habsburgers waar iets over te vinden is. Vanaf daar schrijft Rady, hoogleraar aan University College London, tegelijkertijd een grote meeslepende politieke geschiedenis en een opeenvolging van opmerkelijke individuen, waarvan we dromen en dwaasheden in detail leren kennen.

De Habsburgers is goed geschreven, goed vertaald ook, door Rob de Ridder, met prettig korte hoofdstukjes. Uiteindelijk laat Rady vooral zien dat de Habsburgers een visie hadden, een visie die het uiteindelijk ‘verloor’ van het streven naar nationale staten, maar niettemin met duidelijke idealen. Rady kenschetst ze als geworteld ‘in geschiedenis en overerving, in het Rome van de keizers en het katholieke geloof, in goedaardig leiderschap en in een zoektocht naar kennis, eeuwigheid en hemelse glorie’. Universaliteit en multinationalisme zijn zaken waar nog steeds op wordt teruggegrepen,
en vormen belangrijke uitdagingen in de 21ste eeuw, zoals Rady in
zijn tot nadenken stemmende conclusie laat zien.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Boekenkrant