De onvolmaakten

Vrijdag, 3 juli, 2020

Geschreven door: Ewoud Kieft
Artikel door: Nico Hylkema

Een terneerslaande toekomst

[Recensie] Meeslepend schrijft historicus Ewoud Kieft zeker in zijn romandebuut De onvolmaakten. Hij beschrijft het leven in een niet zo verre toekomst, wanneer de huidige problemen onoverkomelijk zijn geworden en een revolutie heeft plaats gevonden.

De wereld van Kieft lijkt op het eerste gezicht eigenlijk niet zo problematisch. Veel mensen zouden er de verwerkelijking van veel idealen van milieuverdedigers in kunnen zien. Door de ogen van dissident Cas zien we evenwel ook de keerzijde.
Het klinkt natuurlijk mooi, de intensieve veehouderij is afgeschaft. Eiwitten worden in fabrieken geproduceerd. Voor de meeste mensen is er een werkeloos leven met een soort basisinkomen en verder tal van zaken die de zinloosheid draaglijk maken. 

Cas wordt al sinds zijn vroege jeugd begeleid door zijn ‘Gena’ een ‘operating system’, dat hem door middel van oortjes en lenzen door de problemen van het leven leidt. Er is een ‘We-connect’ dat zorgt voor koppeling aan levenspartners, die min of meer passend zijn.

Veel van de instrumenten om mensen tevreden te houden zonder zinvolle arbeid, herkennen we als sterk verbeterde versies van de huidige sociale media. Er is volop afleiding, veel beweging om een gezond lichaam te houden en dankzij afschaffing van slechte gewoonten als drank en roken en gezond eten worden mensen aanzienlijk ouder.

Schrijven Magazine

Cas is de twijfelaar met bindingsangst, die gekoppeld is aan een aantrekkelijke vrouw. Hoe het hem vergaat, wordt ons verteld door zijn ‘Gena’. Hij komt een tandeloze oude man tegen, een ‘onvolmaakte’ die hem intrigeert. Langzaam loopt hij over naar het kamp van De onvolmaakten.

Hij begint te roken, leert echte kaas te eten en een varken te slachten. Kiefts revolutionairen bieden evenwel geen oplossing voor de al te lichtheid van het bestaan. Ze hebben wel iets van de huidige conservatieven, die alles uit het verleden verheerlijken, inclusief te nare dingen waardoor het allemaal is fout gegaan. Nogal nihilistisch allemaal.

Cas probeert over dat verleden te lezen, maar lezen is allang afgeschaft. Hij bezit de attentiespanne niet om een boek te lezen. Klinkt bekend, zou je zeggen.

Kiefts toekomstbeeld kennen we wel een beetje van anderen uit de wereldliteratuur. Maar daar worden tegenstanders van de nieuwe samenleving gedreven door idealen. Daar is bij Kieft geen sprake van. Er lijkt geen reëel alternatief voor de nieuwe samenleving. In die zin is De onvolmaakten een terneerslaand boek. Maar wat is het goed geschreven.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub Van Alles

De onvolmaakten