De slag om de residentie

Woensdag, 7 december, 2022

Geschreven door: E.H. Brongers
Artikel door: Mieke Schepens

Leest als een thriller en laat na het lezen een gevoel van respect achter

[Recensie] Op 10 mei 1940 deden de Duitsers een verrassende en gewelddadige poging het hart van Nederland in een klap te veroveren. Parachutisten maakten jacht op de Koningin en de regering. Hiermee probeerde men de Nederlandse tegenstand in één keer te verpulveren.

De Slag om de residentie werd voor het eerst in 1968 uitgegeven door de uitgeverij Hollandia te Baarn. Een zevende druk verscheen in 1990. De resultaten van voortgezet onderzoek, de – vooral bij jeugdigen – weer sterk toegenomen belangstelling en de herhaaldelijk terugkerende vraag naar nieuwe herdruk, zijn nu gehonoreerd in deze 8ste herziene en aangevulde druk, verzorgd door uitgeverij Aspekt.

De tekst is geactualiseerd en voorzien van nieuwe documenten en bronnen. Het aantal Nederlandse en Duitse ooggetuigenverslagen van militairen en burgers is uitgebreid. Bovendien zijn aanzienlijk meer bijzonderheden vermeld over het optreden van de in Hoek van Holland gearriveerde Britse hulp, de afvoer van de vele honderden Duitse krijgsgevangen naar Engeland en aan de gevolgen die de slag volgens onze toenmalige tegenstander heeft gehad. Het fotomateriaal is grotendeels vernieuwd. Een aangepaste bronnenlijst en persoonsregister zijn toegevoegd.
Voor de duidelijkheid zijn de in de Duitse rapporten genoemde tijden in de Nederlandse tijd omgezet.

In De slag om de residentie lees je behalve de beschrijving van de gebeurtenissen door de auteur ook waarnemingen van anderen. Zoals in het hoofdstuk ‘De tegenaanval’ over de overwinning bij Ypenburg waarin je de woorden leest van de tweede luitenant der Cavalerie Georg J.L. Maduro, Ridder in de Militaire Willemsorde.

Wordt Vervolgd

Een gedeelte uit dat fragment:
“Om half één werd ik aan de telefoon geroepen. Ik sprak daar met een majoor die vroeg of ik een poging wilde doen om de villa Dorrepaal te veroveren. De majoor stelde dan een stuk pantserafweergeschut tot mijn beschikking. In afwachting van de komst van dit wapen maakte ik mijn plan. Ik verdeelde mijn mannen in drie groepjes. De eerste zou onder mijn onmiddellijk bevel over de Oude Tolbrug gaan en trachten de villa in de flank binnen te dringen. De tweede groep onder bevel van een sergeant, zou de eerste groep direct volgen en proberen langs de voorzijde binnen te dringen. Aan een vaandrig van de luchtdoelartillerie deelde ik mee, dat, indien ik mocht sneuvelen, het bevel over het geheel op hem overging.
De derde groep liet ik achter om de mitrailleur te bedienen, die vuur moest uitbrengen tussen de eerste twee groepen door…”

De fragmenten zijn aangevuld met foto’s van de personages en de omgeving waarin het zich afspeelt.

NB: George John Lionel Maduro (15 juli 1916) was een Curaçaose Nederlands student die zich tijdens de Meidagen van 1940 als officier der Nederlandse cavalerie onderscheidde in de Slag om de Residentie. Na de capitulatie sloot hij zich aan bij het verzet. De miniatuurstad Madurodam is naar hem genoemd. Hij overleed op 8 februari 1945 in Dachau.

Achter in het boek lees je in de Appendix een toelichting over de legerorganisaties, onderverdeeld in Nederland en Duitsland en een vergelijking van Nederlandse en Duitse militaire rangen in Nederlandse en Duitse taal.

De kaarten achter in het boek zijn een mooie aanvulling op de tekst; de nummers van deze kaarten worden genoemd in de hoofdstukken die de gebeurtenis beschrijven. Hierdoor kun je als lezer goed zien waar het een en ander heeft plaatsgevonden.

De slag om de residentie leest als een thriller en laat na het lezen een gevoel van respect achter.

Eerder verschenen op Graag Gelezen