De stem van de student

Woensdag, 12 april, 2017

Geschreven door: Annelies Noordhof-Hoorn
Artikel door: Joris Oddens

Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw

[Signalering] Het aan A.S. Byatt ontleende motto van De stem van de student komt erop neer dat dingen waarover niet geschreven wordt toch bepalend kunnen zijn voor toekomstige gebeurtenissen. Bij het lezen van dit proefschrift kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat voor 19de-eeuwse studentenbladen nogal eens het omgekeerde gold: er werd wel veel in opgeschreven, maar dit oversteeg slechts af en toe het actuele belang. De voor het boek gekozen opzet werkt deze indruk in de hand.

Annelies Noordhof-Hoorn bespreekt de bladen één voor één en is sterk gericht op de rol die de redacteurs voor zichzelf weggelegd zagen en hun kinnesinne met andere redacties en universiteitsbesturen. Haar onderzoeksvraag in hoeverre studentenbladen ontwikkelingen in de universitaire wereld niet alleen weerspiegelden maar deze ook mede in gang zetten was beter te beantwoorden geweest als ze in plaats van de bladen de ontwikkelingen centraal had gesteld. Noordhof-Hoorn laat nu weliswaar zien dat de macht van de corpora, het Latijn als collegetaal en de afstand tussen student en professor in de bladen aan de orde werden gesteld, maar had ook andere bronnen moeten raadplegen om te kunnen vaststellen of veranderingen ook echt kwamen doordat dit gebeurde.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Geschiedenis Magazine